Nominačný proces pozostáva z dvoch kôl. O nomináciách, ktoré postúpili do druhého kola rozhodne komisia zložená z členov Prípravného výboru Roma Spirit.

O víťazoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota o víťazovi v špeciálnej kategórii Čin roka rozhodne Porota čin roka, v deň slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2020.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Cesta mladých, Lozorno

Nominácia za realizáciu intenzívneho vzdelávacieho projektu EduBox pre deti z marginalizovaných komunít, do ktorého zapájajú priamo študentov gymnázia C.S.Lewisa a obe strany tak môžu rásť k otvorenosti a porozumeniu.

Zaujímam sa (I care), o.z., Poprad

Nominácia za inovatívne workshopy pre deti z Lomničky, ktoré motivujú premieňať nepotrebné veci a odpady na originálne výrobky, menia myslenie a vzťah k životnému prostrediu a podporujú výchovu mladej generácie.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Základná škola, Rokycany 46

Nominácia za zabezpečenie vzdelávania žiakom, ktorí boli v minulosti nesprávne zaradení do špeciálnej školy, húževnatosť a extrémne nasadenie celého kolektívu a hľadanie nových metód pre kvalitnú výuku.

Wasco, Valaská

Nominácia za priekopnícku a dlhodobú realizáciu sociálneho podniku – práčovne, ktorý dáva pracovnú príležitosť dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným na trhu práce, pomáha budovať sebavedomie, zručnosti a pracovné návyky.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Obec Zborov

Nominácia za aktívny a komplexný prístup k riešeniu situácie, investíciu do vzdelávania aj zamestnanosti miestnej rómskej komunity vrátane sociálneho podniku a projektu obnovy hradu, ktorý má prínos pre všetkých obyvateľov.

Obec Lenartov

Nominácia za dlhodobý a komplexný prístup k riešeniu situácie odčleneného osídlia, príkladné prepájanie riešení bývania ako prestupné bývanie, svojpomocná výstavba, či vysporiadanie pozemkov.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Eleonóra Liptáková, Dobšiná

Nominácia za systematickú pedagogickú a dobrovoľnícku prácu so znevýhodnenými rodinami z Dobšinej zameranú na ranú starostlivosť a rodičovstvo, ktorou mení životy žien a matiek a prekonáva stereotypy a hranice.

Jana Karľová, Snina

Nominácia za príkladnú pedagogickú prácu, ktorá prekračuje povinnosti štandardného učiteľa, oddanosť a akčnosť a schopnosť riešiť individuálne potreby detí aj mimo svojej kompetencie.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava

Nominovaná za dlhodobú konzistentnú novinársku prácu, charakterizovanú senzitívnym prístupom k téme a odhodlanie, vďaka ktorému otvára a popularizuje vo verejnom diskurze aj marginalizované témy.

Juraj Čokyna, Vráble

Nominácia za knihu „A okraje máš kde?”, ktorá živo priblížila pre širokú verejnosť problémy, ktorým čelia vo vzdelávaní žiaci z marginalizovaného prostredia, o segregácii v školstve i o vzdelávaní samotnom.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom

Nominácia za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu v X-Faktor v Maďarsku, ktorú napriek mladému veku, vďaka svojmu odhodlaniu a najmä talentu vyhral, vytvárajúc tak príklad pre svojich rovesníkov.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Peter Jendrál, Poprad

Nominácia za maximálne osobné nasadenie a výkon pri karanténnych opatreniach v prvej vlne pandémie, ľudský prístup a využitie dlhoročných skúseností na podporu spolupráce so všetkými zapojenými aktérmi.

Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou

Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť policajnej agresii a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.