koki
Richard Koky

Finalista Roma Spirit

Hlavný koordinátor pre aktivity v teréne, Zdravé komunity, n. o., predseda riadiaceho výboru, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Ročník
2014, 2015, 2018
Kategória
Osobnosť
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Svit
Popis k porotcovi

Nominácia za dlhodobú náročnú prácu v teréne a vplyv na okolie, ktorým prispieva k zlepšeniu zdravia a životných podmienok obyvateľov marginalizovaných komunít.

Rodičia mu od malička vštepovali, že má žiť čestný život a chovať sa k ľuďom tak, ako by som chcel, aby sa chovali k nemu, a že základom dobrého štartu do života je vzdelanie. Keď prišiel čas rozhodnutí, vybral si profesionálnu dráhu vojaka. Po skončení vojenskej kariéry sa rozhodol nastúpiť na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka pre marginalizovanú rómsku komunitu v obci Važec. Po ukončení projektu si však povedal, že práci s Rómami sa už nikdy nechce venovať, a nastúpil na pracovnú pozíciu riaditeľa autoservisu, neskôr začal podnikať. Dlho netrvalo a ťahalo ho to naspäť do terénu k pomoci Rómom.

Zareagoval na výberové konanie na pozíciu koordinátor asistentov osvety zdravia. Získal príležitosť zužitkovať svoje vedomosti a skúsenosti s prácou s rómskou komunitou a ďalej ich rozvíjať. Po krátkom čase sa stal hlavným koordinátorom pre aktivity v teréne. Od roku 2013 je členom prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá sa pričinila o to, že na Slovensku existuje projekt zdravotnej mediácie, ktorého cieľom je zlepšenie zdravia ľudí žijúcich priamo v marginalizovaných rómskych komunitách.

V súčasnosti pracuje ako hlavný koordinátorom pre aktivity v teréne v národnom projekte Zdravé komunity. Jeho pracovná pozícia mu umožňuje nielen dennodenne pomáhať, ale aj prispievať k tvorbe politík v prospech Rómov a zlepšovať tým ich kvalitu života. Prácu vníma ako poslanie. Pre ľudí sa snaží byť maximálnou oporou nielen v práci, ale aj v ich v osobnom živote. Už viackrát v teréne preukázal svoju ľudskosť a silu a schopnosť motivovať.

Od roku 2003 si neustále dopĺňa svoje vzdelanie. Absolvoval štúdium pedagogiky v Banskej Bystrici, andragogiku v Prahe. Získal titul Master of Health administration. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzita J. P. Šafárika v Košiciach.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.