Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

​​Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už od roku 1999 uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie.

ACEC dlhoročnú tradíciu v úspešnom realizovaní projektov z oblasti kultúry, rozvíjania efektívnej komunikácie a vzdelávania. Poslaním ACEC je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie.

viac o ACEC:
www.acec.sk

Kontakty a fakturačné údaje

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava
Slovensko

+421 (0) 948 108 730
office@acec.sk
www.acec.sk

IČO: 31 797 580
DIČ: 202 169 7337

Registračné číslo: VVS/1-900/90-15506-4
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu v IBAN formáte:
SK03 1100 0000 0029 2883 5813

Zapísané v registri Ministerstva vnútra SR
Právna forma – občianske združenie – výpis z registra