Vyhlasovatelia

Spoluvyhlasovateľ
„RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé poskytovať verejnoprávny vysielací priestor pre pozitívne príklady porozumenia medzi ľuďmi, príbehy a informácie o tvorivosti, pracovitosti, statočnosti,...
Spoluvyhlasovateľ a organizátor
„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.”Ľubomíra Slušná-Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je...
Spoluvyhlasovateľ
„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim...

Partneri aktuálneho ročníka

Partner kategórie Mimovládna organizácia
„Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu...
Partner
„15. ročník spoločenského podujatia Roma Spirit sme sa rozhodli podporiť najmä preto, že v Skupine VSE Holding sa aktívne venujeme diverzite, jej porozumeniu, rešpektovaniu a tolerovaniu. Prostredníctvom týždňa „Dní Diverzity“,...
Partner
„Roma Spirit sme sa v Nadácií Tesco rozhodli podporiť, pretože reflektuje naše záväzky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a inklúzie. Umožňuje nám aktívne prispieť k posilneniu a podpore rómskej komunity prostredníctvom...
Partner
„Nadácia SPP dlhodobo podporuje projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľuďom z marginalizovaných komunít. Inklúzia, rovnosť šancí, pomoc znevýhodneným je pre nás v nadácii prioritou. Je pre nás cťou byť...
Partner
„Podporou tohto podujatia chceme pomôcť dosiahnuť inkluzívnu spoločnosť, kde má každý rovnaké práva a príležitosti, a kde kultúrna rozmanitosť je cenou a nie prekážkou. Proaktívnou podporou rómskej komunity chceme dosiahnuť...
Partner
„Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti po stáročia. Veľká väčšina z nich však na Slovensku žije na okraji spoločnosti. Sú vylúčení sociálne aj ekonomicky a mnohí spadli do priepasti generačnej...
Partner od roku 2018
„Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností. Sú základom demokracie, v ktorej sa počíta každý človek. Projekt Roma Spirit...
Partner
„Často počúvame, že riešenia pre rómsku komunitu neexistujú. Opak je pravdou. Riešenia tu sú a fungujú. A o tom predsa Roma Spirit je: o podpore a ocenení týchto aktivít, ktoré...
Partner od roku 2018
„Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky. Ako veľvyslanec Írska v Slovenskej republike som hrdý na to, že zastupujem Írsko a naše hodnoty, najmä podporu integrácie...
Mediálny partner
„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa...
Mediálny partner
„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity, ktoré môžu inšpirovať a ukázať, že nič nie je stratené.“ Partnerom Roma Spirit je aj Denník...
Mediálny partner
„Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny, ktorým sociálne vylúčenie limituje spôsoby plnohodnotného zaradenia do bežného života. Sme veľmi radi, že aj...
Mediálny partner
„Noviny Romano nevo ľil prinášajú rómskej i majoritnej verejnosti zaujímavé príbehy z rómskeho prostredia od roku 1991. Sú to príbehy o Rómoch a Rómkach, o komunitách a organizáciách, ale aj...
Mediálny partner
„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú. Každý si zaslúži byť za svoju prácu ocenený. Roma Spirit je jeden z najkvalitnejších projektov...
Mediálny partner
„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje najviac. Otvorenosť, tolerantnosť a inklúziu všetkých ľudí do spoločnosti.” Gabriel Tóth, zakladateľ New School Communications je...
Spolupracujúca organizácia
„Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických, ľudsko-právnych aj osobných dôvodov. Predsudky, stereotypy aj nenávistnú rétoriku najefektívnejšie odstraňujú ozajstné uveriteľné príklady, reálna skúsenosť,...
Spolupracujúca organizácia
„Deti sú úžasné, robia a konajú čo cítia, hovoria, čo si myslia, bez predsudkov. Dôverujú ľudom, nemajú problém sa priznať, ak majú strach. Konajú bez zábran, my rodičia by sme...
Spolupracujúca organizácia
„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále myslí na tých, ktorí usilujú o zvyšovanie...
Technické zabezbečenie
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Partneri predchádzajúcich ročníkov