Vyhlasovatelia

Spoluvyhlasovateľ a organizátor
„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.” Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu...
Spoluvyhlasovateľ
„RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé poskytovať verejnoprávny vysielací priestor pre pozitívne príklady porozumenia medzi ľuďmi, príbehy a informácie o tvorivosti, pracovitosti, statočnosti,...
Spoluvyhlasovateľ
„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim...

Partneri aktuálneho ročníka

Partner kategórie Čin roka od roku 2009
„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa...
Partner kategórie Kultúra
„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále myslí na tých, ktorí usilujú o zvyšovanie...
Partner kategórie Mimovládna organizácia
„Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu...
partner kategórie Médiá
„Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín a slabých a podporovať otvorenosť, akceptáciu, toleranciu a vzájomný rešpekt. Vnímame sa ako prirodzený partner podujatia Roma Spirit,...
Hlavný partner
Projekt Roma Spirit vnímam ako príležitosť na búranie predsudkov a znižovanie stigmatizácie Rómov, s ktorou sa v našej spoločnosti stretávame. Všetci, ktorí skvalitňujú život ľuďom z rómskej komunity, pomáhajú im začleniť sa do...
„Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti po stáročia. Veľká väčšina z nich však na Slovensku žije na okraji spoločnosti. Sú vylúčení sociálne aj ekonomicky a mnohí spadli do priepasti generačnej...
Partner od roku 2018
„Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností. Sú základom demokracie, v ktorej sa počíta každý človek. Projekt Roma Spirit...
„Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny, ktorým sociálne vylúčenie limituje spôsoby plnohodnotného zaradenia do bežného života. Sme veľmi radi, že aj...
Mediálny partner
„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity, ktoré môžu inšpirovať a ukázať, že nič nie je stratené.“ Partnerom Roma Spirit je aj Denník...
Mediálny partner
„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú. Každý si zaslúži byť za svoju prácu ocenený. Roma Spirit je jeden z najkvalitnejších projektov...
Mediálny partner
„Noviny Romano nevo ľil prinášajú rómskej i majoritnej verejnosti zaujímavé príbehy z rómskeho prostredia od roku 1991. Sú to príbehy o Rómoch a Rómkach, o komunitách a organizáciách, ale aj...
Mediálny partner
„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje najviac. Otvorenosť, tolerantnosť a inklúziu všetkých ľudí do spoločnosti.” Gabriel Tóth, zakladateľ New School Communications je...
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a...
„Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických, ľudsko-právnych aj osobných dôvodov. Predsudky, stereotypy aj nenávistnú rétoriku najefektívnejšie odstraňujú ozajstné uveriteľné príklady, reálna skúsenosť,...
„Deti sú úžasné, robia a konajú čo cítia, hovoria, čo si myslia, bez predsudkov. Dôverujú ľudom, nemajú problém sa priznať, ak majú strach. Konajú bez zábran, my rodičia by sme...
„Úspechy obyčajných ľudí sú inšpiráciou pre celú spoločnosť a Roma Spirit nám už dlhé roky prináša práve príbehy takýchto ľudí. Myslím si, že obzvlášť menšinové prostredie potrebuje úspešné vzory, ktoré...
„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné, keď sa chce. Roma Spirit dáva priestor presne podobným príbehom....
Partner od roku 2018
„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií prispieva k integrácii rómskej menšiny na Slovensku. Sociálnej integrácii vylúčených komunít sa venujeme už dlhé...

Partneri predchádzajúcich ročníkov