Vyhlasovatelia

Spoluvyhlasovateľ a organizátor
„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.”Ľubomíra Slušná-Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je...
Spoluvyhlasovateľ
„RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé poskytovať verejnoprávny vysielací priestor pre pozitívne príklady porozumenia medzi ľuďmi, príbehy a informácie o tvorivosti, pracovitosti, statočnosti,...
Spoluvyhlasovateľ
„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim...

Partneri aktuálneho ročníka

Hlavný partner
„Vytvárať na Slovensku prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a rešpektovaný by malo byť základom každodennej snahy nás všetkých. Inklúzia nie je cudzie slovo. Je to spôsob, ako získať...
Partner
„Projekt Roma Spirit vnímam ako príležitosť na búranie predsudkov a znižovanie stigmatizácie Rómov, s ktorou sa v našej spoločnosti stretávame. Všetci, ktorí skvalitňujú život ľuďom z rómskej komunity, pomáhajú im začleniť sa do...
Partner kategórie Mimovládna organizácia
„Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu...
partner kategórie Médiá
„Nadácia otvorenej spoločnosti sa dlhodobo snaží presadzovať inklúziu, rovnosť šancí, ochranu menšín a slabých a podporovať otvorenosť, akceptáciu, toleranciu a vzájomný rešpekt. Vnímame sa ako prirodzený partner podujatia Roma Spirit,...
Partner kategórie Kultúra
„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále myslí na tých, ktorí usilujú o zvyšovanie...
Partner
„Nadácia SPP dlhodobo podporuje projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľuďom z marginalizovaných komunít. Inklúzia, rovnosť šancí, pomoc znevýhodneným je pre nás v nadácii prioritou. Je pre nás cťou byť...
Partner
„15. ročník spoločenského podujatia Roma Spirit sme sa rozhodli podporiť najmä preto, že v Skupine VSE Holding sa aktívne venujeme diverzite, jej porozumeniu, rešpektovaniu a tolerovaniu. Prostredníctvom týždňa „Dní Diverzity“,...
Partner
„Roma Spirit sme sa v Nadácií Tesco rozhodli podporiť, pretože reflektuje naše záväzky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a inklúzie. Umožňuje nám aktívne prispieť k posilneniu a podpore rómskej komunity prostredníctvom...
Partner od roku 2018
„Ľudské práva sú práva, ktoré platia na celom svete, pre všetkých ľudí, na všetkých miestach, za akýchkoľvek okolností. Sú základom demokracie, v ktorej sa počíta každý človek. Projekt Roma Spirit...
Partner
„Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti po stáročia. Veľká väčšina z nich však na Slovensku žije na okraji spoločnosti. Sú vylúčení sociálne aj ekonomicky a mnohí spadli do priepasti generačnej...
Partner
„Podporou tohto podujatia chceme pomôcť dosiahnuť inkluzívnu spoločnosť, kde má každý rovnaké práva a príležitosti, a kde kultúrna rozmanitosť je cenou a nie prekážkou. Proaktívnou podporou rómskej komunity chceme dosiahnuť...
Partner
„Ocenenie Roma Spirit, ktoré sme získali za rok 2022, je pre nás veľkým zadosťučinením a poďakovaním za prácu všetkých kolegýň a kolegov. Taktiež potvrdzuje, že má zmysel púšťať sa do...
Partner
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a...
Mediálny partner
„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa...
Mediálny partner
„Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny, ktorým sociálne vylúčenie limituje spôsoby plnohodnotného zaradenia do bežného života. Sme veľmi radi, že aj...
Mediálny partner
„Projekt Roma Spirit podporujeme preto, že veríme v silu pozitívnych príkladov priamo z komunity, ktoré môžu inšpirovať a ukázať, že nič nie je stratené.“ Partnerom Roma Spirit je aj Denník...
Mediálny partner
„Noviny Romano nevo ľil prinášajú rómskej i majoritnej verejnosti zaujímavé príbehy z rómskeho prostredia od roku 1991. Sú to príbehy o Rómoch a Rómkach, o komunitách a organizáciách, ale aj...
Mediálny partner
„Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú. Každý si zaslúži byť za svoju prácu ocenený. Roma Spirit je jeden z najkvalitnejších projektov...
Mediálny partner
„Komunikačne podporiť Roma Spirit pre nás znamená pomôcť šíriť myšlienky, ktoré táto krajina potrebuje najviac. Otvorenosť, tolerantnosť a inklúziu všetkých ľudí do spoločnosti.” Gabriel Tóth, zakladateľ New School Communications je...
Partner od roku 2018
„Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky. Ako veľvyslanec Írska v Slovenskej republike som hrdý na to, že zastupujem Írsko a naše hodnoty, najmä podporu integrácie...
Spolupracujúca organizácia
„Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických, ľudsko-právnych aj osobných dôvodov. Predsudky, stereotypy aj nenávistnú rétoriku najefektívnejšie odstraňujú ozajstné uveriteľné príklady, reálna skúsenosť,...
Spolupracujúca organizácia
„Už sa nám nechcelo počúvať, ako sa to nedá, tak sme spojili sily, a ukázali cestu, ako to je možné, keď sa chce. Roma Spirit dáva priestor presne podobným príbehom....
Spolupracujúca organizácia
„Deti sú úžasné, robia a konajú čo cítia, hovoria, čo si myslia, bez predsudkov. Dôverujú ľudom, nemajú problém sa priznať, ak majú strach. Konajú bez zábran, my rodičia by sme...
Partner od roku 2018
„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií prispieva k integrácii rómskej menšiny na Slovensku. Sociálnej integrácii vylúčených komunít sa venujeme už dlhé...
Spolupracujúca organizácia
„Úspechy obyčajných ľudí sú inšpiráciou pre celú spoločnosť a Roma Spirit nám už dlhé roky prináša práve príbehy takýchto ľudí. Myslím si, že obzvlášť menšinové prostredie potrebuje úspešné vzory, ktoré...

Partneri predchádzajúcich ročníkov