Mediálny partner
Rádio Expres

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.”

Ivan Antala, generálny riaditeľ


Rádio Expres je komerčná rozhlasová stanica, jej prevádzkovateľom je spoločnosť D.Expres a. s.

Vysielanie začalo 31. decembra 1999 keďže do tohto dňa muselo podľa zákona rádio začať vysielať. Vysielanie v plnom rozsahu začalo v roku 2000. Formát rádia je Hot AC, cieľová skupina, ktorú sa rádio v prevažnej miere snaží osloviť sú poslucháči vo veku 20 až 40 rokov so stredným a vyšším vzdelaním. Rádio kladie dôraz na spravodajstvo a hudbu. Dominantnou zložkou spravodajstva sú okrem správ z domova a zo sveta, meteorologické správy. Dôležitou zložkou, ktorá rádiu vo veľkej miere pomáha, je dopravný servis.

Rádio terestriálne vysiela takmer výlučne cez sieť vysielačov príbuznej firmy Expres Net a. s. v súčasnosti ich má približne 31, reklamný priestor zabezpečuje firma Expres Media. Okrem celoplošnej reklamy vysiela aj regionálne spoty rozdelené do regiónov Bratislava, juh, Trenčín, Žilina, stred, Tatry a Východ. Takéto spoty sú lacnejšie a určené sú prevažne firmám, ktoré potrebujú osloviť najmä ľudí v danom regióne.

Väčšinu dňa tvorí vysielanie zostavené zo spravodajstva (každú hodinu, doprava každú polhodinu), moderátorských vstupov a hudby, rozdelené je do niekoľkých blokov, pričom každý blok robí iný moderátor. Vstupy sú v posledných mesiacoch orientované viac na zábavu. Súčasťou vysielania sú aj špecializované relácie ako hitparády