„15. ročník spoločenského podujatia Roma Spirit sme sa rozhodli podporiť najmä preto, že v Skupine VSE Holding sa aktívne venujeme diverzite, jej porozumeniu, rešpektovaniu a tolerovaniu.

Prostredníctvom týždňa „Dní Diverzity“, ktorý má v našej spoločnosti dlhú jedenásťročnú tradíciu, kolegyne a kolegovia spoznávajú inakosť v jej rôznych podobách. Všetkých nás motivuje najmä skutočnosť, že spoločnou prácou dokážeme vytvoriť rešpektujúce a bezpečné prostredie pre všetkých.

A práve rozdiely ako pohlavie, vek, etnicita, náboženstvo a pod., z nás robia rozmanitú, ale celistvú spoločnosť“.

Andrea Danihelová, správkyňa Nadácie VSE


Od roku 2017 je Skupina VSE Holding signatárom a ambasádorom Charty diverzity Slovensko. Aktívne zvyšuje povedomie o témach diverzity a inklúzie a podporuje ich aplikovanie do praxe. Na tieto aktivity Skupiny VSE Holding v oblasti diverzity plynulo nadväzuje Nadácia VSE, ktorá poukazuje na rozdiely, ktoré nás spájajú do jedného tímu. Keďže najmä vzdelávanie, angažovanosť a spolupatričnosť patria k základným témam našej spoločnosti, aktívne vytvárame rôzne aktivity, ktoré povzbudzujú k otvorenosti a tolerantnosti.