Partner od roku 2018
Veľvyslanectvo Írska

„Podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti sú jadrom írskej zahraničnej politiky. Ako veľvyslanec Írska v Slovenskej republike som hrdý na to, že zastupujem Írsko a naše hodnoty, najmä podporu integrácie a začleňovania rómskej komunity do slovenskej spoločnosti. Sme radi, že môžeme spolupracovať s Roma Spirit, pretože ich prístup k využívaniu pozitívnych príkladov na preukázanie prínosu inkluzívnej spoločnosti je veľmi úspešný. Bolo mi cťou, byť súčasťou poroty v ročníku Roma Spirit 2021. Talent, odhodlanie a zanietenie všetkých zúčastnených bolo hlboko inšpirujúce.“

Dermot McGauran, veľvyslanec Írska na Slovensku