Spoluvyhlasovateľ
Rozhlas a televízia Slovenska

„RTVS je partnerom a spoluvyhlasovateľom ocenenia Roma Spirit dlhé roky. Považujeme za samozrejmé poskytovať verejnoprávny vysielací priestor pre pozitívne príklady porozumenia medzi ľuďmi, príbehy a informácie o tvorivosti, pracovitosti, statočnosti, o zaujímavých aktivitách, dielach, publikáciách, alebo jednoducho o dobrej atmosfére na pracovisku, či v obci, kde všetkým záleží na tom, aby sa tam dobre žilo. Pozitívne príklady priťahujú, sú inšpiráciou. Prostredníctvom verejnoprávnej televízie a rozhlasu sa o nich dozvedia mnohí. Roma Spirit je prestížne ocenenie a jeho doterajší laureáti tvoria výnimočnú galériu portrétov osobností, kolektívov, ich príbehov a činov. Aj v tomto roku sa budeme tešiť na ďalšie nominácie a nových držiteľov okrídleného srdca v statočných rukách.”

Marta Gajdošíková, riaditeľka Dvojky


Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je slovenská verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Vznikla dňa 1. januára 2011 zlúčením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, ktoré dnes tvoria jej organizačné zložky.