Mediálny partner
Aktuality.sk

„Aktuality.sk dlhé roky bojujú za spravodlivosť a objektivitu. V našej práci nezabúdame ani na skupiny, ktorým sociálne vylúčenie limituje spôsoby plnohodnotného zaradenia do bežného života. Sme veľmi radi, že aj vďaka projektu Roma Spirit môžeme informovať o ľuďoch, ktorí napriek sťaženým životným podmienkam pozitívne prospievajú našej spoločnosti.”

Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk