Partner
Nadácia SPP

„Nadácia SPP dlhodobo podporuje projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľuďom z marginalizovaných komunít. Inklúzia, rovnosť šancí, pomoc znevýhodneným je pre nás v nadácii prioritou. Je pre nás cťou byť partnerom 15. ročníka ocenenia Roma Spirit, ktoré vyzdvihuje vzácnych ľudí a organizácie, ktorí sa neúnavne snažia zlepšovať životné podmienky príslušníkom rómskej komunity v našej spoločnosti.“

Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP