O ocenení Roma Spirit

Roma Spirit je verejnou platformou, ktorá už od roku 2009 vytvára komunitu a priestor na rozvoj interkultúrneho dialógu, prezentáciu reálnych príbehov a aktivít zameraných na podporu spoločenskej inklúzie. Roma Spirit oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity jednotlivcov a organizácií, ktorí sa zasadzujú za šírenie porozumenia a budovania rešpektu.

Ocenenie Roma Spirit je verejným poďakovaním jednotlivcom, organizáciám, či inštitúciám. Za štrnásť rokov bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1982 aktivít, projektov, organizácií, výnimočných osobností a máme česť poznať už 90 laureátov.

Pre finalistov je nominácia ocenením ich aktívnej snahy a motiváciou pre ďalšie pokračovanie. Verejná prezentácia zároveň slúži ako inšpirácia, dôkaz existujúcich funkčných prístupov a zmysluplnosti riešiť zložité výzvy v našej spoločnosti. Roma Spirit vytvára priestor pre dialóg medzi jednotlivcami a organizáciami, priestor, kde vznikajú nové nápady na spoluprácu ale i priateľstvá.