Partner kategórie Mimovládna organizácia
Karpatská nadácia

„Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja. Tešíme sa na inšpiratívne nominácie pre túto kategóriu a spoločnú oslavu tých najlepších iniciatív.”

Laura Dittel, riaditeľka


Karpatská nadácia je unikátna regionálna mimovládna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska. Od svojho založenia v roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávania poradenstvo pre aktívnych ľudí a mimovládne neziskové organizácie s cieľom zlepšovania života v tomto regióne. Jednou z kľúčových tém, ktorým sa venuje je podpora práce mimovládnych neziskových organizácií vo vylúčených rómskych komunitách so zameraním na ranú starostlivosť, prácu so ženami – matkami, rodinami a celými komunitami. Spolu s Nadáciou otvorenej spoločnosti a pod vedením Nadácie Ekopolis implmentuje program Active Citizens Fund a v rámci neho administruje malé granty v téme Zraniteľné skupiny.