Partner
UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

„Podporou tohto podujatia chceme pomôcť dosiahnuť inkluzívnu spoločnosť, kde má každý rovnaké práva a príležitosti, a kde kultúrna rozmanitosť je cenou a nie prekážkou. Proaktívnou podporou rómskej komunity chceme dosiahnuť prosperitu celej spoločnosti s trvalo udržateľným rozvojom, kde sa všetci členovia spoločnosti cítia uznávaní a podporovaní. Sme radi, že môžeme byť súčasťou Roma Spirit a môžeme podporiť inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí si zaslúžia obdiv a uznanie.”

Šišmová Martina, komunikačný špecialista v spoločnosti UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.


UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA, ktorá vznikla v roku 1996. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti správy poistných zmlúv a udalostí, ako aj IT služby pre rakúsky koncern UNIQA. Firma sa vďaka vytvoreniu moderného pracovného prostredia prepojeného s tímovým duchom etablovala na slovenskom a najmä nitrianskom trhu práce ako významný regionálny zamestnávateľ s viac ako 800 zamestnancami.