Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2023
Nominujte seba alebo svojho favorita na ocenenie Roma Spirit 2023 vyplnením online prihlášky najneskôr do 3. septembra 2023.
Údaje nominovaného
Moje údaje
Moje údaje
Prihlásenie do súťaže / Nominácia do súťaže v kategórii
Informácie o aktivite alebo projekte

Ďakujeme za odoslanie prihlášky