Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2024
Nominujte seba alebo svojho favorita na ocenenie Roma Spirit 2024 vyplnením online prihlášky najneskôr do 6. septembra 2024.
Údaje nominovaného
Moje údaje
Moje údaje
Prihlásenie do súťaže / Nominácia do súťaže v kategórii
Informácie o aktivite alebo projekte
Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2024
Formulár na prihlášku bude zverejnený na tejto stránke od 28. mája 2024
Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2024

Prihlasovanie nominácií pre ročník 2023 už bolo ukončené

Ďakujeme za odoslanie prihlášky