Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2018

Na ocenenie možete nominovať seba alebo niekoho iného.
Vyplnenú prihlášku posielajte najneskôr do 30. septembra 2018.

Viac informácií na WWW.ROMASPIRIT.SK

Údaje prihlasovateľa

Údaje nominovaného
PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE / NOMINÁCIA DO SÚŤAŽE V KATEGÓRIIUVEDENÉHO JEDNOTLIVCA / ORGANIZÁCIU /ČIN NOMINUJEM ZAPOPIS AKTIVITY / PROJEKTUZOZNAM PRÍLOH