Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2023
Formulár na prihlášku bude zverejnený na tejto stránke od 23. mája 2023
Prihláška na ocenenie Roma Spirit 2023

Prihlasovanie nominácií pre ročník 2023 už bolo ukončené

Ďakujeme za odoslanie prihlášky