„Roma Spirit sme sa v Nadácií Tesco rozhodli podporiť, pretože reflektuje naše záväzky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a inklúzie. Umožňuje nám aktívne prispieť k posilneniu a podpore rómskej komunity prostredníctvom uznávania a oslavovania pozitívnych príbehov, úspechov a prínosov jednotlivcov a organizácií z rómskej komunity. Našou snahou je, aby ľudia vo všetkých komunitách vnímali Tesco ako miesto pre každého. Aj preto pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia neúmerne vyššej miere nezamestnanosti. Prostredníctvom tejto podpory chceme prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi rôznymi skupinami a k budovaniu inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých.“

Katarína Pšenáková, správkyňa Nadácie Tesco


Nadácia Tesco je nezisková organizácia, ktorá vznikla 16. decembra 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco, a má hlboké korene v hodnotách a filantropickom dedičstve spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. Nadácia Tesco zastrešuje časť aktivít spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V rámci tejto úlohy, Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti, medzi ktoré patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj kolegov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov. Pre ľudí, komunity a planétu prináša každý deň niečo navyše. Nadácia Tesco má záväzok správať sa zodpovedne a zúročiť bohaté skúsenosti v oblasti filantropie a spoločenskej zodpovednosti. Preto sa dlhodobo sústredí na dve oblasti podpory: komunity (diverzita a inklúzia, pomoc ľuďom v núdzi, zdravie a zdravý životný štýl, podpora lokálnych komunít, dobrovoľníctvo), a planéta (klimatická zmena, životné prostredie, boj proti plytvaniu potravinami a cirkulárna ekonomika).