OZ Ternipe

„Naše občianske združenie Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku sa teší, že môže byť oficiálnym partnerom Roma Spirit. Roma Spirit je vynimočný, lebo sa stavia na vzájomnú toleranciu a na rešpektovanie ľudí. Ternipe od svojho založenia tvrdí, že „Vtedy môžeme spraviť veľké veci, keď každý prinesie do tímu svoju pravdu a rozprávame sa o tom!”

„Akkor lesz valamiből nagy dolog, ha mindenki a saját igazságát hozza, egymásból építkezünk, megbeszéljük, és kialakul végül.“

Štefan Vavrek, učiteľ

Naše občianske združenie bolo založené v roku 2007. Založili ho vtedy ešte absolventi vysokých škôl, ktorí študovali hlavne pedagogiku. Dnes členovia OZ pracujú na materských, základných a na stredných školách. Od roku 2008 do roku 2015 sme implementovali veľmi úspešný program z Maďarskej republiky, program Tanoda (Doučovacie centrum) prvýkrát na Slovensku. Kvôli tomuto programu naše občianske združenie v roku 2014 bol nominovaný na Gypsy Spirit v kategórii osobnosť do prvej trojky ocenenia. Od roku 2008 do roku 2013 sme realizovali Rómsky mentorský projekt na Slovensku, kde sme pracovali na 15 školách na celom Slovensku. Pre žiakov na školách chodili prednášať o rómskej kultúre známe rómske osobnosti. Od roku 2017 do roku 2019 sme realizovali na Slovensku program Erasmus+, v ktorom sme vzdelávali učiteľov zo základných škôl o nových vyučovacích metódach. Tento projekt bol nominovaný na cenu Nívódíj v Erasmus+ v Maďarskej republike. Naše občianske združenie svoje činnosti špecializuje hlavne na vzdelávanie, ale pomocou našich členov, ktorí sú doma aj v mediálnom priestore a majú vzdelanie aj v tomto smere od roku 2021 budeme mať pilotný projekt na spustenie televízie pre maďarských hovoriacich Rómov na Slovensku.