Spolupracujúca organizácia
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

„Úspechy obyčajných ľudí sú inšpiráciou pre celú spoločnosť a Roma Spirit nám už dlhé roky prináša práve príbehy takýchto ľudí. Myslím si, že obzvlášť menšinové prostredie potrebuje úspešné vzory, ktoré posilnia pocit spolupatričnosti. Som presvedčený, že Roma spirit patrí medzi najlepšie iniciatívy pre dosiahnutie tohto cieľa.”

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny


Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny plní úlohy v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia národnostných menšín. Medzi jeho hlavné priority patrí presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Podporuje zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, a tiež participáciu príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí verejných.