Produktový partner
Lombardi Fashion House

„V dobe narastajúceho extrémizmu a v istých ohľadoch regresívneho smerovania Slovenskej spoločnosti považujem za veľmi dôležité podporiť menšiny a skupiny ľudí, ktorí sa aj v 21. storočí nachádzajú pod tlakom spoločenskej stigmy. Roma Spirit je krásny projekt, ktorý by mal verejnosti pripomenúť, že nezáleží na farbe pleti, národnosti alebo jazyku jedinca, ale na jeho vášni a odhodlaní zlepšovať tento svet. Som rád, že môžem byť jeho súčasťou.”

Jozef Grondžák, Lombardi Fashion House