Mesto Prešov

„V dnešnej dobe sa takmer na každom kroku stretávame s rôznymi predsudkami, a preto som vďačná za podujatie Roma Spirit, ktoré každoročne oceňuje inšpiratívnych ľudí z rómskych komunít. Jednotlivci, organizácie, firmy, či samosprávy, ktoré sa usilujú o integráciu Rómov si zaslúžia našu pozornosť. O to dôležitejšie je, aby sme mohli spoznávať ich príbehy, ktoré práve Roma Spirit dostáva do povedomia verejnosti.”

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest.

Prešov, s počtom obyvateľov 83 419 (údaj zo Slovenského štatistického úradu, k 31.07.2022), je tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.

Administratívne mesto Prešov pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí: Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová.

Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľska a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú (podľa vzdušných vzdialeností v km): Košice (38), Užhorod (96), Miškolc (115), Tarnow (128), Budapešť (250), Bratislava (345).

Historické jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou.

Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov.

Geograficky sa Prešov nachádza presne na 49-tej rovnobežke, konkrétne na súradniciach 49° severnej zemepisnej šírky a 21°15′ východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška historického centra mesta je približne 255 m. n. m.