Partner od roku 2018
Človek v ohrození

„Roma Spirit je dôležitým podujatím, ktoré nám každý rok ukazuje, koľko výnimočných ľudí a organizácií prispieva k integrácii rómskej menšiny na Slovensku. Sociálnej integrácii vylúčených komunít sa venujeme už dlhé roky a pravidelne sa stretávame s vzácnymi osobnosťami a príbehmi. Roma Spirit im dáva hlas a dostáva ich do povedomia spoločnosti.“

Andrea Najvirtová, riaditeľka


Človek v ohrození od roku 1999 pomáha doma aj vo svete tým, ktorí sa ocitli v ohrození života, dôstojnosti či zdravia. Či už trpia dôsledkami vojnových konfliktov, hnevom prírodných katastrof alebo tvrdými represiami autoritárskych režimov. K humanitárnej pomoci sa postupne pridali rozvojová spolupráca, ochrana ľudských práv, ale tiež práca vo vylúčených komunitách na Slovensku a vzdelávacie aktivity. Prostredníctvom týchto rôznorodých činností organizácia prispieva k budovaniu otvorenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti. Človek v ohrození tiež každoročne organizuje medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.