Hlavný partner
Národné divadlo Košice

„Vytvárať na Slovensku prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a rešpektovaný by malo byť základom každodennej snahy nás všetkých. Inklúzia nie je cudzie slovo. Je to spôsob, ako získať prístup k bohatstvu rôznorodých talentov, skúseností a perspektív všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú, a môcť tak lepšie čeliť výzvam, pred ktorými spoločne stojíme.”

Ondrej Šoth, generálny riaditeľ Národného divadla Košice