Partner
Mesto Košice

„Projekt Roma Spirit vnímam ako príležitosť na búranie predsudkov a znižovanie stigmatizácie Rómov, s ktorou sa v našej spoločnosti stretávame. Všetci, ktorí skvalitňujú život ľuďom z rómskej komunity, pomáhajú im začleniť sa do spoločnosti a motivujú ich vymaniť sa z kolotoča generačnej chudoby, si zaslúžia náš obdiv, vďaku a uznanie. Ocenením ich práce môžeme docieliť, že sa o aktivitách a činnostiach jednotlivcov, firiem, organizácií či samospráv dozvie aj široká verejnosť, a že sa práca pre rómske komunity stane dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Som rád, že jubilejný 15. ročník vyhlasujeme práve v Košiciach. V našom meste žije množstvo inšpiratívnych ľudí, ktorí sú nám v tejto oblasti skvelým príkladom. Svedčia o tom aj košickí laureáti tohto ocenenia z minulých ročníkov. Verím, že aj tento rok sa do nominácie dostanú projekty a činnosti z nášho mesta.“

Jaroslav Polaček, Primátor mesta Košice