Opre Roma

„Roma Spirit dokazuje, že na Slovensku je mnoho ľudí a organizácií, ktorí chcú prispieť a prispejú k riešeniu rómskej problematiky. Je dôležité, aby sme sa poďakovali a ukázali pozitívne príklady. Rómska duša nie je zlá, je len iná ako každá iná duša. A keď dve duše dajú šancu, aby sa spoznali, keď sa naučíme jeden druhého tolerovať, tak nedeje sa nič výnimočné, jednoducho len človek ostáva človekom, ale svet bude lepší. A Roma Spirit práve nato dá šancu celej Slovenskej spoločnosti, aby sme sa spoznali a jeden druhého tolerovali.”

Csaba Horváth, riaditeľ, Iniciatíva OPRE ROMA

Kto sme? Sme apolitická rómska iniciatíva, ktorá chce spájať každého, kto chce prispieť k lepšiemu Slovensku, najmä rómskych starostov, rómskych miestnych poslancov, občianske organizácie, osobnosti ale aj samotných občanov a občianok. Iniciatíva Opre Roma reaguje na nesystematické riešenia problémov, ktoré sa týkajú chudobných Rómov a Rómiek, ale aj na našu stále sa zhoršujúcu situáciu vo všetkých oblastiach života, na narastajúci extrémizmus, fašizmus, anticiganizmus a prehlbujúcu sa etnickú diskrimináciu.

Prečo sme vznikli? Našim cieľom je, aby rómsky hlas rezonoval v slovenskej spoločnosti, aby bol vypočutý na lokálnej a národnej úrovni, ale nie len to. Chceme byť partnerom politických diskusií, ktoré sa nás týkajú. Chceme prinášať vlastné riešenia problémov, ktoré sa nás týkajú. Chceme dohliadať na to, aby sľuby, ktoré sa nám pred voľbami dávajú, boli dodržané.

Aká je naša vízia? Našou víziou je demokratické Slovensko, ktoré je plnohodnotným partnerom Európskej Únie. Slovensko, kde Rómovia a Rómky majú nielen rovnaké práva, ale aj skutočné príležitosti. Slovensko, kde nám nie je upierané právo na vzdelanie, zamestnanie, bývanie a zdravotnú starostlivosť. Slovensko, kde ľudia žijú v pokoji a mieri, vo vzájomnom rešpekte a harmónii.