ZMR Mako IAN05159
Združenie mladých Rómov

Finalista Roma Spirit

Ročník
2017
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Banská Bystrica

Nominácia za kreovanie novej generácie Rómov, ktorá je hrdá na svoj pôvod, orientovaná na vzdelanie a aktívny prístup k životu, a za ich aktivity, ktoré majú dosah aj na tvorbu štátnych politík.

Hlavným cieľom Združenia mladých Rómov je rozvíjať a zjednocovať intelektuálny potenciál mladej rómskej generácie. Už 18 rokov implementujú do praxe projekty venujúce sa sociálnemu podnikaniu, neformálnemu vzdelávaniu a sociálnej a komunitnej práci. Od svojho vzniku v roku 1999 zamestnalo združenie už vyše 360 ľudí a vyškolilo viac ako 1 300 osôb. Formou prednášok, seminárov a výcvikových programov vytvárajú podmienky na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu detí a mládeže a ich začleňovanie do pracovno-spoločenského života. Realizovali projekt „Rómsky asistent učiteľa“, ktorý prebiehal v 36 okresoch Slovenska, v rámci ktorého pôsobilo priamo na školách 198 asistentov.

Za inovatívny projekt, ocenený Impact Inkubátorom v kategórii Sociálne podnikanie, možno považovať multifunkčné Komunitné centrum Horehronie vo Valašskej pri Podbrezovej, ktoré je ukážkou, ako sa úspešné nápady zo zahraničia dajú využiť aj v slovenskom prostredí. Prostredníctvom pracovnej činnosti, vzdelávania a poradenstva dáva centrum v regióne s vysokou nezamestnanosťou ľuďom šancu na objavenie manuálnych zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, možnosť vybudovať si zdravé sebavedomie a prevziať zodpovednosť za svoj život. V prevádzkach kopírovacieho centra, práčovne a žehliarne sú zamestnaní aj ľudia, ktorí boli bez práce viac ako 15 rokov. Centrum poskytuje poradenstvo, venuje sa mimoškolským aktivitám pre deti v kluboch a jeho lektori zadarmo doučujú angličtinu.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.