Gabriela Radicova_web
Gabriela Radičová

Finalistka Roma Spirit 2018

riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Rimavská Sobota

Ročník
2018, 2021
Kategória
Osobnosť, Porota čin roka
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Rimavská Sobota
Popis k porotcovi

„Je dôležité vyzdvihovať pozitívne príklady a vzory Rómov a ľudí, ktorí pracujú v rómskych komunitách. Roma Spirit dáva priestor na zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti a nastavuje verejnú mienku tým správnym smerom, čo je pre nás Rómov veľmi dôležité.“

Od roku 2010 vyučuje pani Gabriela Radičová na škole predmet rómsky jazyk a literatúra. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje recenzné posudky a jazykové korektúry k učebniciam rómskeho jazyka pre stredné školy.

Od roku 2015 pôsobí ako riaditeľka školy Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote. Škola vznikla s cieľom vytvoriť rovnosť príležitostí pre vzdelávanie talentovaných žiakov aj zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Vzdelávanie sa odvíja od schopností žiakov a prebieha prostredníctvom im blízkych aktivít (hudba, spev, hra na hudobné nástroje). Rómsky národ má talentované a nadané deti, pričom na Slovensku sa nevenuje potrebná pozornosť vyhľadávaniu talentu rómskych detí. Poslaním školy pod vedením pani Radičovej je prijať multikultúrnu výchovu, zlepšovať vzájomné spolužitie národnostných menšín, špecificky rómskej a maďarskej s majoritou.

Od roku 2017, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, na škole realizuje projekt: „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, taktiež pôsobí ako členka predmetovej komisie ŠPU pre predmet rómsky jazyk a rómskych reálií. Od roku 2020 pôsobí ako lektorka v témach podpora rómskeho jazyka na školách a podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít.

Pani Radičová získala nomináciu na Roma Spirit 2018 v kategórii Osobnosť za jej profesionálnu pedagogickú činnosť, úspešnú motiváciu a podporu talentu rómskych žiakov a jej angažovanosť za zlepšenie postavenia Rómov.

Popis k finalistovi

Nominácia za profesionálnu pedagogickú činnosť, úspešnú motiváciu a podporu talentu rómskych žiakov a jej angažovanosť za zlepšenie postavenia Rómov.

Gabriela Radičová je riaditeľkou Súkromného hudobného a dramatického konzervatória už od roku 2005. Škola vznikla pod jej vedením s cieľom vytvoriť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní talentovaným žiakom aj zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Hlavným poslaním školy, v duchu multikultúrnej výchovy, je eliminovať prejavy diskriminácie v spoločnosti a zlepšovať vzájomné spolužitie rómskej a maďarskej národnosti s majoritou. Svojou láskou k študentom a podporou ich talentu vytvára príjemné študijné prostredie. S jej podporou sa žiaci okrem vyučovania zúčastňujú aj mimoškolskej činnosti, účinkujú v orchestri, na koncertoch, či spoločenských podujatiach.

Už takmer 10 rokov sa venuje vyučovaniu rómskeho jazyka a literatúry. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPU) sa podieľa na príprave recenzných posudkov a jazykových korektúr k učebniciam rómskeho jazyka pre stredné školy a taktiež realizuje projekt „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“. Pôsobí ako členka predmetovej komisie ŠPU pre predmet rómsky jazyk a rómske reálie.

V kontexte celospoločenského začleňovania marginalizovaných rómskych komunít a vzájomného spolunažívania, v snahe odstraňovať stereotypy, predsudky a zovšeobecňovanie sa od roku 2009 politicky angažuje v strane Rómskej koalície. Jej cieľom je do budúcnosti pokračovať v aktivitách a neustále zvyšovať kvalitu a umeleckú úroveň strednej školy, s dôrazom na zachovanie špecifikácie a zamerania školy na rómsku kultúru. Jej cieľom je nielen zveľaďovať školu, ale zároveň prispieť k tomu, aby aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali kvalitné možnosti a príležitosti študovať.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.