zamutov_7159
Obec Zámutov

Finalista Roma Spirit

Ročník
2017
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Zámutov

Nominácia za aktivity v prospech rómskej komunity, ktoré napomáhajú riešeniu konkrétnych problémov s osobným nasadením a nápadmi a ktoré vnášajú novú energiu v snahe zlepšovať život v obci nielen Rómom.

V obci Zámutov žije 3 180 obyvateľov, z toho je 1 672 Rómov. Obec na čele so starostom Stanislavom Dudom dlhodobo realizuje projekty na skvalitňovanie života Rómov v obci a zlepšenie spolužitia minority a majority. Široké spektrum aktivít, od riešenia bytovej otázky cez vytváranie pracovných miest až po motiváciu rómskych detí k štúdiu a zmysluplnému tráveniu voľného času, prináša ovocie v podobe spokojných občanov. Rómska osada je plynofikovaná, so zrekonštruovanou miestnou komunikáciou, napojením na vodovod, kanalizáciu, elektrické siete aj internet. V roku 2009 v nej vyrástlo pre rodiny v núdzi 24 nájomných bytov nižšieho štandardu.

Obec vytvára pre všetky deti podmienky, aby mohli riadne navštevovať materskú školu, a tak sa pripravovať na nástup do 1. ročníka. Plne organizovanú základnú školu v zrekonštruovaných priestoroch navštevuje 441 žiakov, z čoho je 340 rómskych. Deti a mládež majú vytvorené podmienky na rozvíjanie ich talentu. Výstupy voľnočasových aktivít a krúžkov prezentujú na kultúrnych akciách a podujatiach v obci. Deti z rómskej osady sa svojou aktivitou výrazne zapájajú aj do športu. Obec má dva futbalové kluby – FK Tatran Zámutov a ŠK Róma.

Vytváraním pracovných miest dochádza v obci k zníženiu nezamestnanosti a zlepšovaniu životnej úrovne občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozvíjaním talentu detí v mimoškolských aktivitách sa darí predchádzať záškoláctvu a kriminalite. Poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb obec prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.