Rokycany IAN09970
Základná škola, Rokycany 46

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Rokycany

Nominácia za zabezpečenie vzdelávania žiakom, ktorí boli v minulosti nesprávne zaradení do špeciálnej školy, húževnatosť a extrémne nasadenie celého kolektívu a hľadanie nových metód pre kvalitnú výuku.

V roku 2018 vznikla v Rokycanoch nová základná škola, nakoľko pre deti z rómskej komunity v Rokycanoch zrušili vo vedľajšej obci školský obvod. Nová základná škola mala pomôcť žiakom, ktorí boli v minulosti nesprávne zaradení do špeciálnej školy, aby opäť získali pocit, že do školy patria, sú chcené, šikovné a dokážu v škole aj v živote uspieť. Učiteľky a žiaci vytvorili školu pirátov s veľkým srdcom, kde sa riadia heslom „Všetci sme na jednej lodi“ a cez charakterové a zážitkové vzdelávanie umožňujú deťom rozvíjať ich individuálne osobnosti v atmosfére prijatia, úspechu a spolupráce.

V škole týždeň pred začiatkom školského roka nebolo nič – iba vymaľované steny a lavice. Učiteľky s húževnatosťou a extrémnym nasadením zabezpečili vybavenie školy, zútulnenie priestorov a hlavne vytvorili klímu tak, že sa deti do školy tešia a vedia, že v nej majú svoje miesto.

Základná škola v Rokycanoch má okolo 60 žiakov, ktorí ju navštevujú. Okrem toho sa tím intenzívne venuje aj spolupráci s rodičmi v komunite – učitelia navštevujú rodiny, konzultujú s rodičmi úspechy aj výzvy, ktorým ich deti čelia, spoznávajú reálie života v komunite tak, aby lepšie rozumeli správaniu detí a nastavovali vzdelávací proces na potreby každého dieťaťa. Učitelia aj nepedagogickí zamestnanci sa žiakom venujú aj po vyučovaní, v rámci mimoškolskej činnosti, dobrovoľníckej práci v obci alebo rozvíjaním duchovného života. V škole sa uskutočňujú aj príležitostné podujatia pre celú komunitu – premietanie filmu, vystúpenia žiakov a koncerty.

Tím učiteľov školy sa silno angažoval aj v medializácii a advokácií tém nesprávneho zaradzovania detí z rómskych komunít do špeciálnych škôl.

Kolektív v Rokycanoch nielen dva roky od vzniku školy, ale aj mnoho rokov predtým, bojuje za rovnaké možnosti a práva vo vzdelávaní pre všetky deti. Učiteľky sú svojej práci oddané a ochotne sa venujú žiakom v rámci vyučovania, v mimoškolských aktivitách no najmä bojujú proti zneužívaniu moci, manipulácii a účelovému zaraďovaniu a preraďovaniu rómskych detí.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.