cakov
Cakov

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Cakov
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za rozvoj a skultivovanie obce v multietnickom prostredí, s výraznou majoritou rómskeho obyvateľstva, ktorá sa rozvíja napriek nepriaznivej všeobecnej situácii regiónu Gemer.

 

Počet obyvateľov Cakova je 352 a z toho 90 % tvorí rómska komunita. Spolunažívanie v obci bolo vždy uspokojivé a dobré medzi Rómami a majoritou. 

V obci bola realizovaná výstavba sociálnych bytov (jedna 8 bytová jednotka a ďalšia 12 bytová jednotka). Obci sa podarilo aj asfaltovanie miestnej komunikácie, zapojenie vodovodu a  výstavba materskej školy s kapacitou 50 detí. Pravidelne sa organizuje už 13. ročník festivalu s názvom Rómsky festival v Rimavskej kotline, ktorý dnes patrí medzi pravidelné festivaly. V obci sa realizoval aj projekt MOPS. Cakov sa snaží zapojiť sa do každého projektu, ktorý by mohol zlepšiť podmienky na život v obci.

Od roku 1989 sa v obci zvýšila nezamestnanosť. Zmena nastala od roku 2006, keď sa do vedenia obce dostali Rómovia. Prvýkrát bol zvolený starosta rómskeho pôvodu, ako aj poslanci zastupiteľstva. Od tej doby obec postupne začala pomáhať obyvateľom so zamestnaním a aj s realizáciou projektov, ktoré napomáhali k rozvoju Cakova.

Cakov sa snaží zapojiť do projektov každého, koho sa to priamo týka. Pri  výstavbe sociálnych bytov boli zapojení budúci nájomníci, ako aj pri výstavbe materskej školy boli dobrovoľne zapojení obyvatelia obce, ktorí majú deti a budú navštevovať toto zariadenie.  Obec sa vždy snaží podľa charakteru projektu aktivizovať svojich obyvateľov, aby participovali na  projektoch. Obec je presvedčená, že touto formou u obyvateľov zvýši záujem o veci verejné.

Samotný starosta je Róm a aj poslanecký zbor tvoria Rómovia. Obyvatelia obce participujú na projektoch bez problémov, nie je žiadny problém, aby sa do projektov ľudia zapojili podľa možnosti a potreby.

Dosiahnuté výsledky sú výnimočné práve v tom, že spoločne  s obyvateľmi jednotlivé projekty obec úspešne realizuje a že z ničoho nie sú vynechaní.

Spolužitie Rómov a Nerómov v obci je bezproblémové. Obec sa snaží vyhovieť každému bez rozdielu. Národnosť tu nikdy nepredstavovala problém. 

Tieto aktivity pomohli v rozvoji obci; obyvatelia obce si uvedomili, že to nie je len obec, ktorú musia skrášliť, ale aj svoje obydlie, čo na obci začalo byť vidieť. 

Do budúcna by Cakov chcel zrealizovať rekonštrukciu kultúrneho domu, vybudovanie domu smútku, zriadenie komunitného centra, vlastniť vlastnú budovu pre základnú školu, vybudovať kanalizáciu a chodník.

Cakov spolupracuje s rôznymi ľuďmi a organizáciami, ktoré mu vedia pomôcť, ale prvom rade je dôležité to, že samospráva funguje veľmi dobre. Vždy sa vieme dohodnúť a spoločne si stanoviť ciele. 

Jedinečnosť Cakova spočíva v tom, že poslanecký zbor a starosta obce vedia spolupracovať, že pracujú v prospech budúcnosti obce a spoločne s obyvateľmi aj bez politickej príslušnosti.

Karol Bari (starosta obce)_Finalista Roma Spirit 2022 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka

Ďalšie informácie

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.