web_WASCO
Wasco

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Valaská

Nominácia za priekopnícku a dlhodobú realizáciu sociálneho podniku – práčovne, ktorý dáva pracovnú príležitosť dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným na trhu práce, pomáha budovať sebavedomie, zručnosti a pracovné návyky.

Družstvo Wasco patrí do konceptu Multifunkčného centra Horehronie inovatívne riešenie nezamestnanosti. Je to egistrovaný sociálny podnik, s hlavnými činnosťami, zamestnanosť, neformálne vzdelávanie, sociálna a komunitná práca.

Wasco je družstvo – práčovňa, ktorá prostredníctvom sociálnej ekonomiky – poskytuje prácu pre rôzne znevýhodnené skupiny občanov, marginalizované rómske komunity, ženy po materskej dovolenke, osoby nad 50 rokov, fyzicky postihnutých, slobodné matky. Wasco aktuálne zamestnáva tridsaťjeden zamestnancov na hlavný pracovný pomer, pričom všetci zamestnanci pred prijatím do pracovného pomeru patrili k znevýhodneným alebo zraniteľným osobám.

Na Horehroní s minimum pracovných príležitostí je častokrát Róm, Rómka so základnou školou, alebo zdravotne postihnutý človek v akomkoľvek veku „takmer nezamestnateľnou“ kombináciou. Wasco poskytuje komplexnú pomoc jednotlivcom v núdzi a ich rodinám, ktorí sú bez práce aj pätnásť, dvadsať rokov. Práčovňou už prešlo vyše tristo ľudí a podľa ich doterajších skúseností sa ďalej pracovne uplatní približne tridsaťjeden percent.

Ich cieľom je, aby ľudia robili dlhodobo, chcú ich naučiť pracovným návykom a pomôcť im vyriešiť problémy tak, aby boli pripravení na štandardnú firmu, keďže títo ľudia veľakrát neovládajú veci, ktoré sú pre iných samozrejmosťou. Prostredníctvom pracovnej činnosti, edukácie a poradenstva, ponúkajú príležitosť̌ pre ľudí, aby v sebe našli manuálne zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce, svoje kvality a zdravé sebavedomie. Dlhodobým cieľom Wasco – družstva je poskytnúť sociálne znevýhodneným ľuďom príležitosť byť súčasťou pracovného procesu, sociálnu a rozvojovú podporu a pomoc pri ich integrácii do života.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.