web_Zborov
Obec Zborov

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Zborov

Nominácia za aktívny a komplexný prístup k riešeniu situácie, investíciu do vzdelávania aj zamestnanosti miestnej rómskej komunity vrátane sociálneho podniku a projektu obnovy hradu, ktorý má prínos pre všetkých obyvateľov.

Obec Zborov je s vyše 3500 obyvateľmi najväčšou obcou bardejovského okresu. Približne 52% obyvateľov tvoria Rómovia. Obec je bohatá na históriu, prírodné a kultúrne pamiatky a živé tradície. V obci sa dlhodobo snažia dosiahnuť to, aby bolo spolužitie medzi Rómami a „minoritnou majoritou“ čo najlepšie. Veria, že jedinou cestou je integrovať obe skupiny na čo najširšom spektre činností a aktivít, ktoré sú prospešné pre obec ako celok a pre každého jedného obyvateľa.

Projekty nerobia „pre Rómov“, ale „s Rómami“. Preto aj do očividne „pro-rómskych“ projektov a aktivít zapájajú aj majoritu a naopak. Za krátke obdobie sa v obci vybudovalo nové komunitné centrum. Snažia sa, aby sa pracovalo už s tými najmenšími. Omamy v obci začali pôsobiť už v rámci pilotnej fázy projektu. V rámci prípravy na povinnú predškolskú dochádzku plánujú stavať novú budovu materskej školy s kapacitou pre 160 detí. V rámci základnej školy sa tiež snažia, aby bola škola „integrovaná“ – jednak v rovine inklúzie žiakov zo znevýhodneného prostredia a s poruchami učenia či určitým mentálnymi poruchami v jednej škole spolu s ostatnými deťmi.

V podobnom duchu pracujú aj s dospelými. Založili registrovaný sociálny podnik ZBOR-STAV, s.r.o., ktorý vykonáva stavebné činnosti prevažne pre obec samotnú. Pracuje v ňom 12 zamestnancov, pričom Rómov je zhruba polovica. Ešte pred založením tohto podniku začala plniť túto funkciu aktivita pri záchrane Zborovského hradu. Každoročne tu popri remeselníkoch – murároch – pracujú aj nezamestnaní, zväčša Rómovia, ktorí počas letnej sezóny zveľaďujú krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá aj ich pričinením rastie do krásy z roka na rok.

Cieľom týchto aktivít nie je len zamestnávanie nezamestnateľných a následne zlepšenie ich sociálnej situácie. Primárnym cieľom je „urobiť robotu“ – splniť všeobecne prospešný cieľ a tým každému ukázať, že Rómovia nie sú len tí, ktorí „natŕčajú ruku“, ale reálne prispievajú k všeobecnému blahobytu hodnotami, ktoré svojou prácou vytvoria. Zborov je presvedčený o tom, že sa im tieto pozitívne príklady darí prezentovať a tým aj motivovať ostatných členov komunity, aby pristupovali k riešeniu svojej aktuálnej životnej situácie aktívne.

Starostovi Jánovi Šurkalovi s jeho tímom sa prostredníctvom týchto aktivít podarilo za krátky čas výrazne pozitívne ovplyvniť nielen život rómskej komunity v Zborove, ale aj blízko bývajúcej majorite.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.