OS_Pierova_web
Jana Pierová

Finalistka Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Osobnosť
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Haligovce
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Vzdelávanie

Nominácia za aktívnu a nasledovania hodnú pedagogickú prácu a oddanosť, trpezlivosť, láskavosť s akou načúva potrebám detí a rozvíja u nich ich talenty. Osobitne za vedenie detí k divadlu, recitovaniu a tvorivému čítaniu, v ktorých nachádzajú motiváciu a majú možnosť pocítiť úspech a radosť z úspechu.

 

Jana Pierová pochádza z Haligoviec, okres Stará Ľubovňa. Jej snom bolo, pomáhať a pracovať s deťmi. Jej kroky viedli k štúdiu pedagogiky, učiteľstva I. stupňa, s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky. Už počas vysokoškolského štúdia si zaumienila, že svoje vedomosti, odhodlanosť a lásku k práci učiteľky, bude venovať rómskym deťom. Motivovala ju k tomu aj jej negatívna osobná skúsenosť počas vysokoškolského štúdia.

Po skončení vysokej školy ju osud zavial do krízového strediska. Deti jej učarovali natoľko, že tam ostala pracovať šesť a pol roka. Viedla ich k spevu, k aktivitám ktoré milovali a zároveň pri nich zabúdali na svoje trápenia. Aj keď je sama Rómka, život v komunite nepoznala. Rozumieť životným problémom, mnohých rómskych detí, začala práve v krízovom centre.

V súčasnosti, už piaty rok, je učiteľkou v špeciálnej triede na Základnej škole v Podsádku, v okrajovej časti mesta Stará Ľubovňa. Súčasne pracuje externe ako mentorka v ETP Košice a tiež učí na Základnej umeleckej škole J. Melkoviča literárno-dramatický odbor talentovaných rómskych žiakov z Podsádku. Venuje sa lektorstvu na Akadémii vzdelávania pri tvorbe webinárov zameraných na vzdelávanie rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Založila občianske združenie G-Art, v rámci ktorého spolupracuje s organizáciou Eduma.

Na začiatku svojej práce v školstve sa stretla so žiakmi, ktorí vyžadovali jej pozornosť a ocenenie, ktoré im tak často chýbali. Uvedomila si, že pokiaľ sa žiaci pre niečo nadchnú, obetujú tomu veľké úsilie. Snaží sa preto v deťoch vyvolať radosť a túžbu po získavaní nových informácií. Poukazuje na dôležitosť vzdelania, ako jednu z možností ľahšej cesty do lepšej budúcnosti. Usiluje sa, aby sa žiaci naučili vnímať svoje Rómstvo, ako pozitívum a nie ako jednu z prekážok pri napĺňaní svojich snov. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zapája aj rodičov. S rodičmi detí rozpráva o dôležitosti ich vzdelania. Často deti pred rodičmi chváli a povzbudzuje ich, aby nepoľavili a vedie ich k mimoškolským aktivitám.

Počas pedagogickej praxe pani Pierová vyskúšala množstvo inovatívnych metód. Netrvalo dlho a objavila u detí lásku a talent pre divadlo, ktoré sa jej podarilo zúročiť a využiť aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Okrem divadla ju nadchol aj storytelling, vďaka ktorému sú žiaci otvorenejší novým možnostiam a získavajú poznatky cez emócie. Medzi aktivity Jany Pierovej, patrí aj písanie rozprávok s rómskou tématikou, ktoré slúžia ako námety divadelných predstavení, ktoré so žiakmi nacvičujú v divadelnom útvare ArtRoma. Za roky práce si s niektorými dievčatami z mentoringu vytvorila blízky a dôverný vzťah. Pomáhajú jej v divadelnom útvare s mladšími žiakmi a s túžbou veria, že raz budú jej nasledovníčkami v pomoci rómskym deťom z osád.

Snom pani Pierovej je, aby sa rómski žiaci mohli vzdelávať s nerómskymi žiakmi a aby sa naučili žiť v úplnej inklúzii. Naďalej túži pokračovať v pedagogickej, mentorskej a umeleckej činnosti. Plánuje vydať knihu svojich rómskych rozprávok. Je vďačná, že manžel a rodina ju v práci a všetkých aktivitách podporujú, uvedomujúc si, že prácou žije a vkladá do nej najväčšie úsilie a lásku.

Jana Pierová, Haligovce_Finalistka Roma Spirit 2021 v kategórii Osobnosť
Nominačná dokrútka

Ďalšie informácie

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.