Erika Kušická_web
Erika Kušická

Finalista Roma Spirit

sociálna pracovníčka

Ročník
2019, 2021
Kategória
Osobnosť, Porota čin roka
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Veľký Krtíš
Popis k porotcovi

„Som sociálna pracovníčka telom aj dušou a byť členkou Poroty čin roka je pre mňa skutočne úžasná možnosť byť súčasťou hodnotenia kolegov, ktorí obetovali svoj život pomoci iným, tak ako ja.“

Erika Kušická žije v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš. V roku 2004 začala študovať sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Odvtedy sa jej život točí okolo ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. Už počas štúdia začala pracovať ako terénna sociálna pracovníčka v obci Hrušov. Prišli prvé projekty a začiatky neboli ľahké. „Vonku“ sa človek musí okamžite zorientovať a poskytnúť ľuďom maximum, zapojiť všetky svoje schopnosti.

Následne jej kroky smerovali na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, kde pôsobila na pozícii koordinátorky v Národnom projekte Terénna sociálna práca. Veľmi dobre sa jej pracovalo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, pretože dokonale rozumela ich práci. Aby vedela kvalitnejšie pomáhať svojim kolegom v teréne, v roku 2012 – 2013 absolvovala kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách.

POčas rokov 2016 až 2020 viedla ako riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši. Momentálne je zamestnaná ako koordinátorka Centra integrovanej sociálnej pomoci. Je to pilotný projekt Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa spustil v mesiaci september 2021. Je v podstate opäť „tereňáčka“ a to je jej srdcovka.

Nominácia na Roma Spirit 2019 získala v kategórii Osobnosť za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.

Popis k finalistovi

Nominácia za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.

Erika Kušická pochádza z obce Vinica, vyrastala v učiteľskej rodine. Celý svoj život prežila v okrese Veľký Krtíš, kde vykonáva dodnes svoju prácu. Je matkou dvoch detí a babkou dvoch vnúčat. Rada cestuje, spoznáva nové kultúry a iné spôsoby života. V živote ju inšpiruje optimistický pohľad na svet a viera v to, že aj malý krok a prejavený záujem, môžu viesť k úspechu a zmene v živote iných ľudí.

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala odbor Sociálna práca so zameraním na rómske komunity. Vo svojej práci pokračovala už ako terénna sociálna pracovníčka v osade Kopanička na Hrušove, kde bola sama vystavená tomu, že musela lámať ľady medzi majoritou a minoritou.

Za prvú a prelomovú aktivitu považuje zorganizovanie výjazdového rodičovského združenia pod názvom „Keď nejde Mohamed k hore, ide hora k Mohamedovi“, kedy prvýkrát priviedla učiteľov prvého stupňa priamo do rodín v osade. Od roku 2006 intenzívne a zanietene pomáhala Rómom ako asistentka učiteľa na Základnej škole v Hrušove. Od roku 2008 pôsobila ako terénna sociálna pracovníčka v osade Kopanička na Hrušove. Pôsobila taktiež ako regionálna koordinátorka v rámci Národného projektu TSP. Na obdobie, ktoré strávila v teréne a na úspechy, ktoré dosiahla, veľmi rada spomína.

Od roku 2016 až dodnes ako riaditeľka ÚPSVaR vo Veľký Krtíš. Spolupracuje s občianskym združením Komunitné centrum menšín, participuje na projekte Práca hodnotou v občianskom združení Lavuta. A v neposlednom rade s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity pracuje ako supervízorka pre terénnych sociálnych pracovníkov.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.