ACEC_RS2022_SAZ_Whirlpool Slovakia spol. s r.o.
Whirlpool Slovakia spol. s r.o.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Poprad
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Zamestnávanie

Nominácia za posilnenie pracovných príležitostí a rodovej rovnosti pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov vytvorením jedinečného rekvalifikačného a školiaceho centra pre rovnosť príležitostí.

 

Spoločnosť Whirlpool je s viac ako 1300 zamestnancami jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a jednotkou vo výrobe bielej techniky.

Whirlpool Slovakia bola v uplynulých rokoch priekopníkom mimoriadne úspešného programu na nábor a udržanie pracovníkov z menšín, ktorý podnietil ďalšie náborové aktivity v regióne.  Inkluzívny náborový program spoločnosti Whirlpool znížil nezamestnanosť a zlepšil príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na východnom Slovensku. Program ukazuje, ako má rozmanitosť zmysel pre podnikanie a zároveň podporuje a investuje do miestnych komunít.

Spoločnosť Whirlpool so sídlom v Poprade sa od roku 2014 zapojila do programu inkluzívneho zamestnávania, v ktorom dosiahla vynikajúce výsledky a svojím príkladom inšpirovala ďalšie spoločnosti v regióne. Program zahŕňa napríklad školenia a mentoring na pracovisku, program ďalšieho vzdelávania, každoročné zdravotné prehliadky na pracovisku, pomoc pri finančnom plánovaní, podporu projektov rozvoja miestnej komunity a záväzok vytvárať rôznorodé integrované tímy. Zamestnanci z rómskej menšiny v súčasnosti tvoria približne 23% pracovnej sily spoločnosti.

Predsudky v oblasti zamestnávania sociálne znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných alebo skupín vylúčených z pracovného prostredia sú, žiaľ, jednou z hlavných prekážok v procese adaptácie a integrácie ľudí do pracovného prostredia v tomto regióne. Rekvalifikáciou a školením priamo v centre, v priestoroch spoločnosti, úspešne začleňuje ľudí z rôznych komunít do kolektívu a obnovuje ich pracovné návyky. Centrum je nástrojom na uplatňovanie diverzity a inklúzie v praxi, čo sa odráža na zlepšení vzťahov na pracovisku, znížení koeficientu absencie a fluktuácie v rámci firmy a prvoradom zvýšení vzdelanostnej úrovne v regióne.

V súčasnosti centrum slúži aj ako prostriedok na overovanie schopností a predpokladov na prácu vo výrobe a následné pridelenie vhodnej pracovnej pozície. Zámerom centra je poskytovať uvedené služby pre výrobné podniky v regióne, pre realizáciu odbornej praxe žiakov škôl, pre úrad práce alebo iné organizácie, ktorých cieľom je vzdelávanie a začlenenie do pracovného prostredia.

Hlavnou činnosťou centra je školenie zamestnancov s cieľom bezprostredného zapojenia do pracovného procesu. Cieľom centra je zvýšiť zamestnanosť v regióne, pripraviť a zaškoliť tak, aby sa aj dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia mohli adaptovať do komunity pracovníkov vo výrobnom sektore bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie či rasu. Ďalším cieľom je rekvalifikácia interných zamestnancov podľa požiadaviek výroby, zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a rozšírenie ich obzorov pre ďalšie možné pracovné príležitosti.

Všetky naše aktivity sa konajú na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji a v okrese Poprad. Projekt expanduje aj do celej krajiny.

Spustením rekvalifikačného a školiaceho centra Whirlpool bolo zaznamenané prakticky okamžité zvýšenie kvality a pripravenosti zamestnancov, prispôsobenie sa nielen pracovnému procesu, ale aj kolektívu a každodennej rutiny výrobného závodu. Čas potrebný na zaškolenie na pracovisku sa skrátil práve vďaka individuálnemu prístupu. V minulom roku v rámci nášho procesu sa rekvalifikovalo takmer 300 ľudí z radov dlhodobo nezamestnaných alebo zo systému sociálneho zabezpečenia.

Cieľom spoločnosti Whirlpool na Slovensku a jej dcérskych spoločností na celom svete je byť dôveryhodnou a rešpektovanou spoločnosťou, ktorá patrí medzi najlepšie podniky na svete. Snaží sa podnikať čestne, spravodlivo a s úctou k jednotlivcom a verejnosti. Whirlpool rešpektuje a podporuje rozmanitosť a inklúziu, verí v ľudské práva; rešpektuje slobodu združovania a osobnú politickú angažovanosť. Whirlpool  sa zaviazal k udržateľnosti a obnove životného prostredia, pretože verí v udržateľné využívanie prírodných zdrojov v jeho zariadeniach a výrobkoch.

Jaroslav Grygar (senior manažér ľudských zdrojov spoločnosti Whirpool Slovakia spol. s.r.o.)_Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.