KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA_Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc_Klimekovci
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Finalista Roma Spirit

Ročník
2018
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Prešov

Nominácia za intenzívnu prácu s mládežou zo sociálne málo podnetného prostredia pred a po odchode z detských domovov a za ich podporu v samostatnom živote a vedenie.

Poslaním združenia je zlepšovanie spoločenského postavenia sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného rozvoja komunít. Venuje sa mládeži v ohrození vo veku od 15 do 30 rokov – pred a po odchode z detských domovov, zo sídlisk a mládeži zo sociálne málo podnetného prostredia.

Organizácia pomáha po ukončení pobytu v detských domovoch mládeži z celého Slovenska. Domov na polceste D-partner je registrovaným „štartovacím“ zariadením pre mladých ľudí, ktorí často nemajú takmer žiadne, alebo len minimálne znalosti o svete mimo detského domova. Doposiaľ prešlo bránami domova na polceste 112 klientov. Okrem pomoci s prechodným bývaním počas pobytu sú klienti zapájaní do rôznych činností pracovnej terapie. Môžu sa tak naučiť pracovať v tíme, s náradím a majú možnosť osvojiť si pracovné návyky. Tréningy samostatného života a outdoorových zručností vedú malých ľudí k samostatnosti a zodpovednosti. Ako súčasť pracovnej terapie klienti v rámci projektu „Oddychová zóna Za Dzijaka“ vybudovali v roku 2017 minipark oddychu pre nerómsku obec Klenov. Naďalej sa starajú o jeho údržbu a zveľaďovanie.

Združenie poskytuje ambulantné poradenstvo v oblasti ubytovania, zamestnania, dávok, evidencie na úrade práce, finančného hospodárenia, právnych úkonov, vzdelania, zdravia a iných úradných záležitostí. Za takmer desať rokov poskytli poradenstvo 1 668 klientom s celkovým počtom 7 724 intervencií. Vzdelávací program „Štart do života“ vznikol zo skúseností zo školení. Absolventom sprostredkuje reálnu predstavu o budúcnosti po odchode z detského domova a poskytne im obraz o ich pripravenosti na samostatný život. Vzdelávací program v závere školenia využíva simulačnú hru odchodu z detského domova a vytvára tak v účastníkovi silný emočný zážitok z učenia.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.