ČR_Kto pomôže Slovensku
Kto pomôže Slovensku

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Čin roka
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava

Nominácia za iniciatívu, ktorá počas prvej vlny pandémie, zmobilizovala reprezentantov zo všetkých sektorov a dobrovoľníkov a neodkladne pomohli ľuďom v kritickej životnej situácii na celom Slovensku.

Počas prvej vlny pandémie nákazy novým koronavírusom chýbali zdravotníkom na Slovensku nevyhnutné zdravotnícke vybavenie aj ochranné prostriedky pre bezpečnú prevádzku. V nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb boli tisícky ľudí vystavení priamemu riziku nákazy, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších – seniorov a chorých ľudí.

Obracali sa na nich nemocnice, lekári, sanitky, pohotovostné služby, domovy seniorov, ale aj neziskové a mimovládne organizácie, pracujúce so zraniteľnými skupinami obyvateľov ako sú ľudia bez domova, ľudia ohrození chudobou či stratou bývania a rómske komunity. Tieto skupiny priebežne stále žiadajú o pomoc prostredníctvom aplikácie pomoci, kde zadávajú svoje požiadavky a v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú jednotlivcov, skupiny alebo firmy, aby tieto požiadavky pomáhali naplniť. Väčšina z nich požadovala ochranné vybavenie, ako sú respirátory, chirurgické masky a rukavice, ochranné obleky, dezinfekciu a čističe vzduchu.

Kto Pomôže Slovenku zhromažďovalo dary od jednotlivcov, firiem a organizácií prostredníctvom on-line platformy a transparentného účtu. Tieto prostriedky boli použité na nákup, prepravu a distribúciu ochranných prostriedkov naprieč Slovenskom, kde to bolo najviac potrebné. S distribúciou pomáhalo 156 dobrovoľníkov, ktorých volali runneri a ďalších takmer 70 ľudí pro bono pracovalo na chode celej iniciatívy od komunikácie s médiami, darcami, partnermi cez nákup, skladovanie a logistiku.

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku bezprecedentne spojila v solidarite a pomoci ľudí naprieč celou krajinou a ukázala, že je možné spolupracovať a účinne pomáhať napriek kultúrnym, náboženským a ideovým rozdielom. Ktokoľvek sa stále môže pripojiť a pomáhať prostredníctvom aplikácie pomoci, ktorá vznikla ku koncu prvej vlny.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.