RS_2017_Kategoria Obec a mesto_starosta Uliča_foto@BarboraHaviarova
Obec Ulič

Finalista Roma Spirit, Laureát Roma Spirit

Ročník
2016, 2017
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Ulič
Popis finalistu

Nominácia za dlhodobý rozvoj rómskej komunity ako súčasti rozvoja obce znižovaním socio-ekonomických rozdielov prostredníctvom solídnych aktivít prinášajúcich výsledky.

Popis Laureáta

Nominácia za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socioekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

Z Uliča, spádovej obce na poľsko-ukrajinskej hranici s 1 000 obyvateľmi, z ktorých 20 % tvoria Rómovia, mladí odchádzajú a ostávajú zväčša seniori. V produktívnom veku sú tu poväčšine Rómovia. Demografia tlačí obec k tomu, aby rozvíjala potenciál všetkých svojich produktívnych obyvateľov. Starostovi obce Jánovi Holinkovi i jeho predchodcom sa spoločnou prácou a stieraním socioekonomických rozdielov medzi Rómami a Nerómami podarilo zlepšiť vzťahy. Rómovia sú rovnako ako Nerómovia zapojení do života obce, pociťujú zodpovednosť za svoj život aj za druhých a učia sa žiť inak ako len v skepse, pri alkohole a čakaním na pomoc „odinakiaľ“.

Už viac ako 10 rokov funguje chránená dielňa na výrobu drevených produktov, ktorá zamestnáva ľudí, ktorí predtým pracovali v miestnom drevárskom podniku a utrpeli zranenia. Asi tretina z nich sú Rómovia. V pláne je rozšírenie výroby o reklamné predmety a zriadenie stavebnej skupiny, ktorá bude realizovať práce v rámci údržby obecných budov a novej výstavby. Počíta sa tu s minimálne 50 % zamestnanosťou Rómov. V obci fungoval aj sociálny podnik, v ktorom boli zamestnané výlučne rómske manželské páry. Obec vysporiadala pozemky pod rómskymi domami a následne časť z nich zlegalizovala.

Ulič má integrovanú materskú škôlku a základnú školu. Rómske aj nerómske deti sa spoločne stretávajú v komunitnom centre pri spoločných voľnočasových aktivitách. V obci sa Rómovia starajú o nerómskych seniorov. V Uliči sa podarilo prispieť k zastaveniu prepadu rómskej komunity. Investujú do opatrení, ktoré prinášajú výsledky – predškolské a základné vzdelávanie, podpora zamestnanosti či komunitnej práce. Výnimočnosť aktivít spočíva aj v ich dlhodobosti. Obyvatelia obce sa spoločne učia rozumieť si a spolu žiť, takže na predsudky a rasovú segregáciu neostalo miesto.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.