AMAZON s.r.o.
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Trnavský
Mesto pôsobenia
Sereď

Nominácia za realizáciu antidiskriminačnej firemnej politiky a dodržiavanie pravidiel pri zamestnávaní v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv a akceptáciu odlišnosti nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Reverzné centrum BTS2 FC v Seredi je jedno z mnohých centier v globálnej sieti Amazonu. Amazon BTS2 FC je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne, aktívne zamestnáva 1700 ľudí. Amazon zamestnáva ľudí zo širokého regiónu a zároveň podporuje aj nepriame pracovné miesta.

Antidiskriminačná kampaň je súčasťou globálnej firemnej kultúry, vedenej myšlienkami tolerancie a rovnoprávnosti všetkých ľudí a zamestnancov, nehľadiac na pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, menšinu či rasu. Antidiskriminačná politika je jedným zo základných pilierov korporačnej kultúry, ktorú sa Amazonu darí viesť nielen v logistických centrách na svete, ale aj v reklamačnom centre BTS2 FC v Seredi. Dlhoročná skúsenosť Amazonu je, že rôznorodosť vie prinášať konštruktívne zmeny a vylepšenia nielen v profesijnom a spoločenskom prostredí. Zamestnanci sa aktívne spolupodieľajú na riadení práce, pripomienkovaní a vylepšovaní procesov či priestorov, čo sa prejavilo v nejednom aplikovanom zlepšení Amazonu BTS2. V Amazone kladú dôraz na vytváranie priestoru pre každého, pretože základom správne fungujúceho kolektívu je rešpektovanie druhých. Skúsenosti nasvedčujú, že fungujúci rešpekt medzi ľuďmi a vzájomné naslúchanie, vedú k vzájomnému pochopeniu a tolerancii.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.