KATEGÓRIA OBEC A MESTO_Lehnice_starosta
Obec Lehnice

Finalista Roma Spirit

Ročník
2018
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Trnavský
Mesto pôsobenia
Lehnice

Nominácia za príkladné spolužitie troch národností – slovenskej, rómskej a maďarskej, kontinuálny rozvoj infraštruktúry a realizáciu aktivít v oblasti kultúry.

Obec Lehnice je ukážkovým príkladom spolunažívania troch národností – slovenskej, rómskej a maďarskej a pri aktivitách sa snaží myslieť spolu na všetkých obyvateľov. V obci majú zriadenú obecnú knižnicu. Obec sa zapojila do projektu zvýšenia kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci. Lehnice pracujú na príprave Komunitného plánu sociálnych služieb s cieľom zlepšenia súčasného stavu.

V Lehniciach majú veľmi senzitívne priestorové riešenie bytových jednotiek. Domčeky pripomínajú takzvané bungalovy. Krásne udržiavané obydlia sa môžu pred každým vchodom pochváliť predzáhradkou, o ktorú sa ich majitelia vzorne starajú. V obci je vysoká miera zamestnanosti miestnych Rómov, ktorí pracujú vo fabrikách a firmách v blízkom okolí.

V snahe priblížiť širokej verejnosti národnostné zvyklosti jednotlivých národností sa v obci pravidelne koná festival rómskej kultúry aj s ochutnávkou tradičnej rómskej kuchyne a prezentáciou kultúry, zvykov a tradícií. Vďaka aktivitám ako Medzinárodný piknik a Hudobný večierok sa tu podarilo jednotlivé národnosti žijúce na jednom území k sebe priblížiť. Každý rok sa podujatí zúčastňuje čoraz viac návštevníkov. Obec realizuje aktivity už viac ako 15 rokov v spolupráci s aktivistami a občianskymi združeniami na území obce. Vedenie obce svojou aktívnou podporou podujatí prispieva k zlepšeniu spolunažívaniu rómskeho a nerómskeho obyvateľstva nielen v obci, ale aj v rámci mikroregiónu Žitného ostrova. Aktivity výraznou mierou prispievajú k eliminácii predsudkov medzi jednotlivými národmi a národnosťami žijúcich na území obce.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.