MVO_SLOVENSKÁ ÚNIA NOHEJBALU_SUN
Slovenská únia nohejbalu *SUN*

Finalista Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Košice

Nominácia za realizáciu nohejbalového krúžku, systematickú športovú prípravu rómskych detí z Keceroviec a úspešné zaradenie najtalentovanejších hráčov a hráčok do reprezentačných družstiev Slovenska.

Na základe úzkej spolupráce medzi materskou organizáciou KZOaŠK Miláno 2007 Nohejbal*Footballtennis Košice a ZŠ Kecerovce (od roku 2009) sa Slovenská únia nohejbalu po svojom začlenení do FIFTA začala venovať systematickej športovej príprave detí z Keceroviec.

Nohejbalový krúžok bol určený dobrovoľným záujemcom spomedzi žiakov ZŠ Kecerovce. Športové aktivity sa postupne rozvinuli do systematickej športovej prípravy v rámci kategórií: prípravka (vrátane dievčat), mladší žiaci U-12, starší žiaci U-15, juniori U-18 (odchovanci ZŠ) a jeden rok aj mixy.

Po úspešnom začlenení mladých hráčov z Keceroviec do vrcholovej úrovne reprezentantov Slovenska získali pre Slovensko strieborné a bronzové medaily z majstrovstiev sveta a Európy FIFTA juniorov U-18. Nadaný reprezentant Tomáš Vidlička, ktorý okrem dvoch zlatých medailí z Olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2016 a 2018, už vo veku 14 rokov získal 3 bronzové medaily z ME FIFTA 2015 a MS FIFTA 2016 juniorov U-18.

Činnosť nohejbalového krúžku sa na základe prirodzeného záujmu postupne prerástla do pravidelnej športovej prípravy aj mimo školského roka. Letných nohejbalových sústredení SUN sa počas prázdninových mesiacov zúčastňovalo okolo 70 detí, čo tvorilo takmer 10 % všetkých žiakov ZŠ Kecerovce. Nohejbalový krúžok bol zrušený v roku 2017 po výmene vo vedení ZŠ Kecerovce.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.