toporec
Toporec

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Toporec
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za vysokú úroveň spolunažívania medzi Rómami a Nerómami, aktivizáciu miestnej rómskej komunity a postupné vyrovnávanie životných podmienok obyvateľov.

 

Toporec je obec v kežmarskom okrese s počtom obyvateľov 2006, z ktorých je viac ako 1400 Rómov. Rómovia žijú v obci spolu s nerómskym obyvateľstvom, ale aj v osade Lengrub vzdialenej asi 1,2 km od obce. V osade žije 630 obyvateľov, avšak v súčasnosti prebieha v tejto časti domová výstavba, ktorej cieľom je aj spojenie tejto lokality s obcou.

O Toporci je dávno známe, že rodičia nielen zodpovedne vychovávajú svoje deti, ale aj dbajú na ich vzdelanie. V tomto smere sa obec môže popýšiť Rómami, ktorí majú vyštudované vysoké školy a pôsobili na ministerstve školstva, ako Dr. Alojz Pompa, tak aj na krajskej prokuratúre v Trenčíne, ako napríklad JUDr. Adolf Pompa alebo JUDr. Gejza Orlet. V súčasnosti má obec taktiež vyštudovaných rómskych učiteľov, právnikov, sociálnych pracovníkov, teológov a iných úspešných Rómov, ktorí pôsobia v rôznych profesiách.

Obec Toporec realizuje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity všetky projekty pomáhajúcich profesií v MRK: projekt Terénnej sociálnej práce, projekt Komunitných centier, projekt Predprimárneho vzdelávania v materských školách, projekt Miestna občianska poriadková služba. Obec tiež realizuje projekt Vysporiadanie pozemkov a v roku 2014 bola zapojená do projektu zdravých regiónov – avšak v súčasnosti  v obci asistent zdravia chýba. Obec aktuálne realizuje projekt výstavby miestnej komunikácie, chodníka, či kompostárne. 

V rámci svojej činnosti obec realizuje rôzne spoločenské aktivity, najmä v spolupráci s pomáhajúcimi projektovými profesiami – ako napríklad Deň detí, Odpustové slávnosti, Výročie obce, Katarínska zabíjačka, cirkevné slávnosti.           

Obec podporuje všetky činnosti, niekedy nad rámec pracovných činností pomáhajúcich profesií, ktoré spočívajú najmä v hľadaní a zaobstarávaní rôznych pomocí – či už potravinová pomoc, pomoc s ošatením, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vitamíny, školské pomôcky, a pod. V rámci koronakrízy obec zabezpečovala pre občanov v karanténe nielen potraviny, ale aj lieky a dezinfekciu, či už prostredníctvom sponzorov, humanitárnej pomoci, ale aj prostredníctvom podpory štátu. 

Obec od roku 2008 realizuje projekt Terénnej sociálnej práce a od toho času aj projekty zamerané na zlepšenie životnej úrovne Rómov, resp. na rozvoj obce. Od volieb 2018 sa starostom obce stal Róm. Prioritou úradu je svojou činnosťou prispieť k rozvoju obce, či už zlepšením infraštruktúry, ale aj zlepšením životnej úrovne jednotlivcov a rodín.

Aj keď je pravdou, že projekty ako Terénna sociálna práca, komunitné centrá, asistenti v škôlkach alebo aj poriadková služba sú určené MRK, v konečnom dôsledku cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia obce. Ich aktivity využívajú všetky vekové kategórie, všetky sociálne skupiny, a tak sa dá povedať, že pre všetkých v obci sú tieto pomáhajúce profesie prínosom. Za štrnásť rokov pôsobenia si občania zvykli, že sa môžu so svojimi problémami na niekoho obrátiť.

Aj napriek výzvam, ktorým obec za posledné tri roky s odhodlaním čelila – či už počas koronakrízy, keď boli pre občanov vytvorené MOM s vlastným personálom, ale aj v dnešnej kríze, hrozbe vojny a napriek tomu, že obyvatelia obce potrebujú pomoc tiež, Toporec reagoval na výzvu spišskej charity o poskytnutie pomoci s ubytovaním odídencov z Ukrajiny, ktorých nakoniec v obci ubytovali.

Gustáv Pompa (starosta obce)_Finalista Roma Spirit 2022 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka

Ďalšie informácie

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.