Eduma.Still002
EDUMA, n.o.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za dlhodobú a komplexnú činnosť zameranú na vzdelávanie ohrozených skupín, jednotlivcov, vo verejnom a súkromnom sektore, cestou interaktívneho vedenia k senzibilite, vnímavosti a reflexii. Osobitne za organizovanie zážitkových workshopov a tréningov, kreatívneho a inovatívneho vzdelávania.

 

Myšlienku založiť organizáciu, ktorá by vzdelávala aj prostredníctvom storytellingu, emocionálneho, či zážitkového učenia, naštartovala Janette Motlová, ku ktorej sa rýchlo pridali Andy Haršányová, Ľuboš Forró a ďalší spolupracovníci.

Organizácia EDUMA, n.o. vznikla koncom roka 2015, ako reakcia na čoraz väčšie a prehlbujúce sa sociálne vylúčenie mladých ľudí na okraji spoločnosti. Mottom organizácie je previesť spoločnosť zážitkom, sprevádzať emóciou, doviesť k poznaniu – Od emócií k poznaniu. Svoju prácu stavajú na výchove k tolerancii, porozumeniu a otvorenosti, vzdelávaní v oblasti inklúzie, v školskom aj firemnom prostredí, a vedení k vnímavosti. Vďaka jedinečným nástrojom, organizácia poskytuje systémové nástroje na podporu klímy v školách, zamestnaní a v spoločnosti, ku ktorým realizuje workshopy, vzdelávania a semináre.

Cez zážitkové workshopy a tréningy vzdeláva organizácia kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, ktorí rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí čeliacich bariéram v našej spoločnosti. Cieľom organizácie je prispieť k budovaniu otvorenejšej spoločnosti schopnej prijímať bez predsudkov tých, ktorí sú neznámi alebo prehliadaní.

Keď sa povie kvalita života, hovorí sa o prostredí v ktorom sa človek pohybuje a ktoré ho ovplyvňuje. EDUMA, n.o. pracuje s tromi najdôležitejšími prostrediami. Rodinou, ktorá sa často potrebuje najskôr s nečakanou situáciou (zdravotné postihnutie, etnicita a iné) vyrovnať, aby začala hľadať inšpirácie a naberať silu na zvládnutie náročných situácií. Školou, ktorá potrebuje porozumieť špecifikám zraniteľných skupín, aby vedela nielen pomáhať samotným zraniteľným deťom, ale aj ich majoritným spolužiakom v porozumení inakosti tímu, ktorého u obe skupiny súčasťou. Firmami, ktoré potrebujú porozumieť, že zraniteľné skupiny majú aj medzi zamestnancami, aj medzi klientmi.

Jednou z dôležitých oblastí, ktorej sa organizácia venuje, je podpora a pomoc náhradným rodinám, ktoré prijali rómske dieťa a pomoc pedagógom pochopiť a porozumieť rómskym deťom a ich rodičom. Svoje aktivity cieľa na zvedomenie hraníc medzi kultúrou chudoby a kultúrou Rómov. Na vzdelávanie, rozvoj a výchovu využívajú reálne osobné výpovede úspešných Rómov. Diskutujú s mladými ľuďmi na tému rómskej identity, organizujú cielené víkendové pobyty pre náhradné rodiny s rómskymi deťmi a trénujú, vedú a rozvíjajú komunitu dobrovoľných rómskych poradcov pre náhradné rodiny – mladých Rómov, ktorí sú týmto rodinám oporou v posilnení rómskej identity u ich prijatých detí.

Organizácii sa podarilo spustiť portál Online Živá knižnica s video príbehmi rôznych ľudí so znevýhodnením. Srdcovou záležitosťou je projekt Festival Živých kníh a vnímavosti, ktorý vytvára priestor na stretnutie zástupcov rôznych menšín, či zraniteľných skupín so školami, mladými ľuďmi. Vytvorili príbehy pre virtuálnu realitu, vďaka ktorým sa každý môže na chvíľu ocitnúť v koži Róma, človeka bez domova, nevidiaceho, nepočujúceho alebo človeka na vozíku. Napísali takmer 300 príbehov, ktoré sú voľne dostupné v e-bookoch, pre každého, kto pracuje s témami ako je život bez domova, adopcie, život s hendikepom, nevyliečiteľnou chorobou, rómska etnicita, utečenectvo, špeciálne vzdelávacie potreby, šikana, kyberšikana a mnoho ďalších. V tomto roku spustili audio podcast EDUMA Mozaika, venované prevažne témam týkajúcich sa rómskej identity.

Aktivity organizácie sú dostupné pre všetkých, ktorí sa snažia porozumieť svojim strachom a predsudkom. Víziou organizácie do roku 2030 je, aby aspoň 20% škôl na Slovensku malo špeciálne pripraveného vnímavého učiteľa, ktorý rozumie tomu, že inklúzia je proces. Aktivity EDUMA, n.o. sú behom na dlhú trať. Výsledky možno nevidieť hneď, no to im nebráni, aby vo svojich aktivitách pokračovali. Sú si vedomí, že ich práca má zmysel a dlhodobý dopad na kvalitu života znevýhodnených skupín. Neustále sa snažia reflektovať na aktuálne potreby učiteľov, pracovníkov s mládežou a prinášať riešenia šité na mieru a zároveň byť vždy o krok v pred a myslieť do budúcnosti.

Ondrej Mlynár (riaditeľ)_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.