ACEC_RS2022_MED_Svet medzi riadkami
Svet medzi riadkami

Finalisti Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Média
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Publicistika

Nominácia za výnimočnú komplexnú iniciatívu určenú pre nielen budúcich novinárov. Multimediálny a vzdelávací projekt približuje svet inakosti v dnešnom globálnom kontexte, pomáha odhaľovať vlastné postoje, stereotypy či predsudky.

 

Svet medzi riadkami je nezávislá mediálna iniciatíva pozostávajúca z novinárov a novinárok a študentov a študentiek žurnalistiky, ktorá úzko spolupracuje s mimovládnym sektorom (predovšetkým s Človekom v ohrození, ale aj mnohými ďalšími), ale zároveň aj ďalšími aktérmi z akademického aj mediálneho prostredia na Slovensku aj v zahraničí.

Jej cieľom je od začiatku roku 2014 dávať hlas tým, ktorých nepočuť a zároveň dostávať viac presných, komplexnejších a vyváženejších informácií o “svete” do mediálneho diskurzu na Slovensku. Jedným z hlavných východísk je pritom porozumenie a reflexia mocenských vzťahov a štruktúr, čo v sebe automaticky zahŕňa aj menšinový rozmer pri všetkom, čo iniciatíva robí.

Svet medzi riadkami sa venuje vzdelávaniu najmä na vysokých školách. Tvorí vlastné mediálne výstupy v spolupráci s viacerými tunajšími médiami, vydáva rôzne vzdelávacie materiály, vedie e-learningový portál www.globalnevyzvy.sk, organizuje novinárske cesty, poskytuje novinárske granty a organizuje jediný žurnalistický festival v regióne. V neposlednom rade sa venuje analytickej činnosti v oblasti médií.

Iniciatíva metodologicky vychádza z tézy mediálneho teoretika Teuna Van Dijka, že väčšina určuje, ako budeme menšinu vidieť, nie aká v skutočnosti je, ukazuje totiž menšinu len do tej miery, ako ju sama vidí, či ako ju chce vidieť. Aj preto všetky vzdelávacie aktivity začínajú uvedomením si toho, kto sme a ako to ovplyvňuje to, ako vnímame svet a ako o ňom ako žurnalisti reportujeme nášmu publiku.

Svet medzi riadkami sa usiluje produkovať aj vlastné mediálne výstupy (články, podcasty, mediálne špeciály) s cieľom dávať hlas slabším v našej spoločnosti a prispieť tak k vyváženejšiemu mediálnemu diskurzu. S rómskymi a inými menšinovými témami pracuje aj na vyučovacích hodinách a tento štrukturálny rozmer je aj súčasťou všetkých vzdelávacích materiálov pre budúcich žurnalistov.

Tematicky sa venuje primárne globálnym výzvam dneška (klimatická zmena, migrácia, ľudské práva, rodová rovnosť, chudoba a podobne). Na kurzoch, workshopoch, v príručkách či mediálnych výstupoch tieto témy metodologicky spracováva cez kritické myslenie a kritickú analýzu, ktorá kladie dôraz na uvedomovanie si pozície slabších a silnejších v spoločnosti, a zároveň na analýzu vlastnej pozície. Prípadové štúdie týkajúce sa Rómov sa pri výučbe často používajú aj ako didaktický nástroj k porozumeniu podobných nerovností v iných oblastiach.

Na mediálnych projektoch a aktivitách Svet medzi riadkami spolupracuje napríklad aj s organizáciou Minority Rights Group International, nemeckým Mediendiest Integration či britskými Ethical Journalism Network či Thomson-Reuters Foundation, doma Liga za ľudské práva či Bratislavské regionálne ochranárske združenie. 

V budúcnosti by chceli nielen pokračovať vo vzdelávaní budúcich žurnalistov a žurnalistiek, ale aj zahrnúť ich prístup ako súčasť základného balíka vysokoškolského vzdelávania novinárov. Tiež by sa radi viac venovali výskumu, s dôrazom na mediálnu reprezentáciu ľudí, ktorí sú tzv. „left-behind“, nezávisle od ich etnického pôvodu, pretože práve to slovenskej žurnalistike stále výrazne chýba.

Naša spoločnosť čelí rastúcej polarizácii. Tá je podľa mnohých výskumov spôsobovaná práve aj nevyváženým a predpojatým mediálnym pokrývaním tém odohrávajúcich sa v inom sociálnom kontexte. Pozícia rómskej menšiny takou témou je. Svet medzi riadkami verí, že ich aktivity môžu prispieť k zmierneniu polarizácie a podporiť inklúziu a sociálnu súdržnosť.

Pavlína Meľuchová a Peter Ivanič, Svet medzi riadkami, Bratislava_Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Médiá
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.