web_Eleonóra Liptáková
Eleonóra Liptáková

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Osobnosť
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Dobšiná

Nominácia za systematickú pedagogickú a dobrovoľnícku prácu so znevýhodnenými rodinami z Dobšinej zameranú na ranú starostlivosť a rodičovstvo, ktorou mení životy žien a matiek a prekonáva stereotypy a hranice.

Eleonóra Liptáková je riaditeľkou občianskeho združenia Detstvo deťom, ktoré založila spolu so svojou kolegyňou v meste Dobšiná. Domček, ako familiárne nazývajú sídlo OZ, sa stal útočiskom pre rodiny s deťmi, ktoré chcú zmeniť svoj život k lepšiemu a chcú pre svoje deti zabezpečiť normálne a pokojné detstvo. Od roku 2013 sa dobrovoľnícky, popri učiteľskom zamestnaní v miestnej základnej škole, pani Eleonóra venuje mladým rómskym rodinám, ktorým pomáha zlepšiť starostlivosť o ich deti. Ide o rodiny, ktorým sa narodilo prvé dieťa ešte pred dovŕšením veku plnoletosti.

Pani Liptáková sa na dennej báze venuje mladým mamičkám aj oteckom, aby vedeli efektívne viesť domácnosť, postarať sa o zabezpečenie základných potrieb svojho dieťaťa a vychovávať ho tak, aby bolo vo veku 6 rokov pripravené začať plniť povinnú školskú dochádzku a prospievať v školskom prostredí a ďalšom živote. Rodiny prichádzajú aby sa mohli deti hrať s hračkami, ktoré doma nemajú, staršie deti sa tu doučujú a pripravujú v kľude na školské povinnosti. Deti, ktoré navštevovali Domček už pred nástupom do školy, dosahujú oveľa lepšie výsledky v škole, ako deti, ktoré sem s rodičmi nechodili. Dospievajúce dievčatá navštevujú krúžok Babinec, so zameraním na výchovu k partnerstvu, k plánovanému rodičovstvu a k zodpovednému prístupu k sexualite.

Dlhodobo sa venuje aj problematike vzdelávania rómskych detí, kde upozorňuje na nesystematické učebné osnovy a nepripravenosť škôl v otázke vzdelávania týchto detí. Pani Liptáková dosiahla vynikajúce výsledky v rámci svojich možností v meste Dobšiná. Bránami Domčeka už prešlo niekoľko desiatok ľudí – od malých bábätiek až po starých rodičov a stal útočiskom pre rodiny s deťmi, ktoré chcú zmeniť svoj život k lepšiemu a hlavne chcú pre svoje deti zabezpečiť normálne a pokojné detstvo.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.