KATEGÓRIA MÉDIÁ_Dive Buki
Dive Buki, o.z.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2018
Kategória
Média
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Košice

Nominácia za vydanie publikácie „Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie“, ktorá mapuje a zviditeľňuje činnosť a tvorbu súčasnej rómskej umeleckej scény.

Umelecké združenie Dive Buki je organizáciou, ktorá zastrešuje vydavateľské aktivity, iniciuje umelecké projekty a organizuje rôzne typy umeleckých podujatí, pracuje s komunitami umelcov, kreatívnymi skupinami a spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi.

Divé Buki iniciovali vznik medzinárodného projektu, ktorý mapuje situáciu na poli súčasného rómskeho vizuálneho a multižánrového umenia, a to v širšom, nielen stredoeurópskom kultúrnom kontexte. V priebehu rokov 2015 až 2017, za pomoci domácich a zahraničných partnerov, vytvorili tri samostatné publikácie – tzv. „kreatívne manuály“ Enter, ktoré poskytujú prehľad o aktuálnych témach, s ktorými dnes rómski umelci pracujú. Vďaka úzkej spolupráci s vybranými teoretikmi a umelcami z Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska a Veľkej Británie, ako aj editorkami publikácie Nikolou Ludlovou a Emíliou Rigovou sa podarilo skoncipovať „mapu“ reálneho umeleckého prostredia, ktoré zastupujú významní rôznorodí súčasní rómski umelci.

Projekt Enter / „Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano kumštos“ / „Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie“ je určený predovšetkým kultúrnej minorite rómskeho etnika, ale v rovnakej miere aj ostatným minoritám, či majoritám, ktoré zaujíma invencia, kreativita a samotný „neuchopiteľný spirit“ umenia.

Vydanie publikácií viedlo k odborným diskusiám a výraznou mierou prispelo k širšiemu spoločenskému dialógu o umení a kultúre menšín a ich relevantnej kontextualizácii v intenciách globalizovanej umeleckej scény. Samostatné prezentácie publikácie a diskusie s ich tvorcami a prispievateľmi otvorili „variabilné fórum“ v rámci edukačných a kultúrnych inštitúcií doma i v zahraničí. Tento proces nie je zďaleka finalizovaný a prebieha aj v súčasnosti.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.