OAM_Radnovce_web
Radnovce

Finalista Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Radnovce
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za systematickú a komplexnú prácu s rómskou majoritou a za podporu bezproblémového spolunažívania obyvateľov v obci, kde nenájdeme osadu. Osobitne za aktívne zapájanie sa do projektov ako výstavba základnej školy, nájomných bytov, boj proti nezamestnanosti, revitalizácia a skrášlenie obce.

 

Radnovce je obec na Gemeri v okrese Rimavská Sobota. V súčasnosti žije v obci deväťstodeväťdesiatdva obyvateľov a majoritnú časť tvoria Rómovia. V obci nenájdete osady a spolunažívanie medzi Rómami a Nerómami funguje bezproblémovo. Rómovia majú svoje zastúpenie v zastupiteľstve obce, ako aj v školskej rade, v radoch zamestnancov základnej a materskej školy.

V roku 2015, po nástupe starostu Aladára Bariho, sa v obci začala riešiť potreba zlepšiť podmienky bývania. Dnes majú v obci tridsať bytových jednotiek nižšieho štandardu, ktoré pomáhajú najmä mladým rodinám začať nový, lepší život. Samospráve sa podarilo zrekonštruovať verejnú studňu spolu s malým parkom pred základnou školou, kde môžu obyvatelia tráviť voľné chvíle. Obec sa pripravuje na výstavu novej materskej školy, ktorá umožní predškolskú výchovu pre deväťdesiatšesť detí. Plánovaná je aj nová kanalizácia, vodovod, či koreňová čistička. V roku 2016 sa podarilo obnoviť verejné osvetlenie a zrekonštruovať kultúrny dom, čo obyvatelia veľmi ocenili.

Spomínané aktivity obce a starostu pomáhajú nielen všetkým obyvateľom obce, ale búrajú aj predsudky a ukazujú, že aj v obci s rómskou majoritou môže spolunažívanie fungovať bezproblémovo, že sa veci dajú meniť k lepšiemu, keď ľudia navzájom spolupracujú a pomáhajú si.

Samospráva sa snaží vypočuť svojich obyvateľov a reflektuje na ich potreby. Zároveň je snaha do vykonávaných aktivít a projektov realizovaných obcou obyvateľov zapájať a tak zvyšovať životnú úroveň rodín. V obci plánujú založiť sociálny podnik a rozšíriť základnú školu o druhý stupeň, keďže je v rámci základnej a materskej školy, spádová oblasť pre okolité obce.

Región patrí medzi menej rozvinuté, kde sa verejné politiky presadzujú a robia len veľmi ťažko. Príklad Radnoviec však ukazuje, že naozaj platí staré známe – kde je vôľa, tam sa nájde aj cesta. Obec je jednou z najpozitívnejších a najinšpiratívnejších príkladov, ako sa dá životná úroveň ľudí na Slovensku zlepšovať.

Aladár Bari (starosta obce)_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka

Ďalšie informácie

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.