web_Cesta mladých
Cesta mladých

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava

Nominácia za realizáciu intenzívneho vzdelávacieho projektu EduBox pre deti z marginalizovaných komunít, do ktorého zapájajú priamo študentov gymnázia C.S.Lewisa a obe strany tak môžu rásť k otvorenosti a porozumeniu.

V roku 2017 v spolupráci s bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa vznikol v obci Lozorno projekt EduBox, ktorého cieľom bolo vytvorenie bezpečného spoločného priestoru pre deti z lokálnej rómskej komunity. Vzdelávanie ľudí z rôznych menšín je jedna z najnáročnejších tém, ktorej je ročne venované nespočetné množstvo výskumov a publikácií po celom svete.

EduBox vedie Kristián Berecz so Soňou Koreňovou, ktorý si myslia, že najdôležitejšou implementáciou vzdelávania menšín je vytvorenie spoločného, bezpečného priestoru, kde sa môžu ľudia z menšiny a majority stretávať a spolunažívať. EduBox pravidelne navštevujú žiaci gymnázia C.S. Lewisa, ktorí trávia čas s deťmi z rómskej komunity v Lozorne doučovaním, mentoringom a spoločnými aktivitami .

Cesta mladých je presvedčená, že inklúzia je potrebná oboma smermi. V tomto duchu sa snažia viesť aj deti participujúce v programe EduBox. Jedná sa primárne o študentov bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, ktorí dvakrát do týždňa cestujú po škole do EduBoxu , kde trávia niekoľko hodín vzdelávaním detí z rómskej komunity v Lozorne. Dosah projektu je teda nie len smerom na detí z komunity, ale aj na študentov gymnázia C.S. Lewisa. Aj vďaka tejto skúsenosti dokážu žiaci gymnázia viacej rásť v otvorenosti a porozumeniu, čo sú jedny z kľúčových hodnôt projektu EduBox.

Myšlienka EduBoxu sa postupne rozšírila aj do Kremnice a lokality Orechov dvor, pri Nitre, kde intenzívne pracujú s mladými Rómami a Rómkami, formou programu mentoringu a tútoringu. Program vstupuje do tretieho roku existencie a prináša neuveriteľné výsledky. K dnešnému dňu ním prešlo vyše deväťdesiat rómskych študentov. V roku 2019 sa Ceste mladých podarilo rozbehnúť neuveriteľný projekt škôlky. Zo starého EduBoxu vznikol priestor aj pre najmenšie deti z rómskej komunity v Lozorne, ktoré z rôznych dôvodov nechodia do škôlky.

Za takmer štyri roky existencie EduBoxu tento projekt vzdeláva veľké množstvo detí, učí porozumeniu a tolerancii študentov z majoritného prostredia, v neposlednom rade desiatkám detí dostať sa na stredné školy alebo nájsť si prácu.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.