Jan_Hero_cb
Ján Hero

Laureát ocenenia Roma Spirit 2012, Porota čin roka 2019

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Ročník
2012, 2019
Kategória
Osobnosť, Prípravný výbor
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava

Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby. Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže byť spoluvyhlasovateľom 15. ročníka ocenenia Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a predseda Výboru expertov Rady Európy pre inklúziu Rómov a kočovníkov (ADI-ROM) Ján Hero, má okrem iného dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách a pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Pôsobil vo vysokých štátnych funkciách na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a tiež na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Za splnomocnenca ho vláda SR vymenovala 8. decembra 2021.

Informácie k porotcovi

„Projekt Roma Spirit si veľmi vážim, ako jednu z mála platforiem, ktorá našla spôsob ako dôstojne a pútavo spopularizovať namáhavú prácu osôb a inštitúcií s komunitou na okraji spoločnosti. Zároveň vytvára hnaciu silu podpory motivácie pre tvorivé a trvalo udržateľné riešenia integrácie Rómov do spoločnosti.“

Ján Hero má dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách. Pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy, ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

Pôsobil na Ministerstve vnútra SR na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s rómskymi komunitami. Ján Hero je v súčasnosti splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Cenu Roma Spirit získal v roku 2012 v kategórii Osobnosť, v čase, keď pôsobil ako riaditeľ súkromného gymnázia Zefyrína Jimenéza Mallu v Kremnici.

Informácie k Laureátovi

Ing. Ján Hero, riaditeľ súkromného gymnázia Zefirina Jiméneza Mallu v Kremnici je zároveň poslancom kremnického parlamentu, bývalým generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva na Ministerstve školstva a zástupcom SR v expertnej komisii Rady Európy pre Rómov a kočovníkov v Štrasburgu. Osemročné Súkromné gymnázium Zefirína Jiméneza Mallu v Kremnici vzniklo v roku 2008 a v súčasnosti má 43 žiakov v prime, sekunde a tercii, pričom takmer polovica z nich býva v internáte. Jeho zriaďovateľom je kremnické občianske združenieeMKLub, ktoré už v rámci projektu Cez deti k rodine prevádzkuje aj predškolské zariadenie, základnú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Škola je otvorená nielen Rómom, navštevujú ju aj nerómske deti. Zámerom inkluzívneho vzdelávania „je odstránenie bariér ku kvalitnému vzdelávaniu vo všetkých oblastiach – vo výchove, v kultúre, osvete či bývaní, a to od malého dieťaťa až po mladého dospelého. Nastaviť podmienky tak, aby ukončil minimálne stredné vzdelanie a uplatnil sa na trhu práce a bol ekonomicky prínosným daňovým poplatníkom pre spoločnosť,“ Deti sú prostredníctvom predškolských zariadení, základnej školy, základnej umeleckej školy či centra voľného času „vťahované“ do silne motivačného prostredia v oblastiach, ktoré sú pre majoritu bežné.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.