Roberto Amitrano (majiteľ PASELL SLOVAKIA s.r.o.)
PASELL SLOVAKIA s.r.o.

Laureát Roma Spirit

Ročník
2018, 2021
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Poprad
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Priemysel

Nominácia za pozitívny prístup pri dlhodobom zamestnávaní, nediskriminácii a podpore profesionálneho rozvoja rómskych komunít v meste Poprad a okolí. Obzvlášť za osobitý prístup ku ťažko uplatniteľným záujemcom na trhu práce v snahe zapojiť ich do pracovného a vzdelávacieho procesu.

 

Spoločnosť PASELL SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Poprade, pôsobí na Slovensku už dvadsať rokov. Na trhu sú lídrom v oblasti výroby betónových protizávaží pre domáce spotrebiče a taktiež sú výrobcom plastových komponentov pre bielu techniku. Majitelia spoločnosti, rodina Amitrano, pochádzajúca z Talianska, si už pri svojom príchode, v roku 2001, dala za cieľ v rámci firemnej politiky vytvárať dostupnosť pracovných miest pre všetkých, bez rozdielu. Postupne pracovali na svojom zámere a v roku 2008 sa im podarilo zamestnať prvých Rómov, ktorí sa stali súčasťou výrobného kolektívu, a sú až dodnes.

Filozofiu spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosť PASELL SLOVAKIA s.r.o. začala uplatňovať v čase, keď u nás rezonovala len sporadicky. Spoločnosť pôsobí v regióne, v ktorom tvoria marginalizované rómske komunity významný podiel obyvateľov. Svojim aktívnym prístupom k zamestnávaniu spoločnosť búra predsudky súvisiace so zamestnávaním Rómov. Aktuálne spoločnosť zamestnáva spolu 85 zamestnancov a takmer polovicu zamestnancov tvoria Rómovia.

Vedenie spoločnosti kladie dôraz na to, že ak ponúkneme ľudom možnosť zamestnať sa, môžeme tým pomôcť zlepšiť ich životné podmienky. Táto filozofia je uplatňovaná plošne, nepresadzujú ju len majitelia, rodina Amitrano, ale aj celé vedenie, majstri, pracovníci kvality a v neposlednom radi aj sami robotníci.

Zamestnanie v spoločnosti PASELL SLOVAKIA s.r.o. umožňuje zapojiť sa do pracovno-vzdelávacieho procesu aj ťažko zamestnateľným uchádzačom na trhu práce. Zamestnanci získavajú zručnosti a zvyšujú si napríklad finančnú gramotnosť, ktorá má vplyv na celé rodiny. Spoločnosť podporuje svojich zamestnancov a apeluje na rodičov, aby ich deti navštevovali predškolské a školské zariadenia, s víziou, že aj ich deti budú môcť byť v budúcnosti kvalitnými nasledovníkmi svojich rodičov v rodinnej firme PASELL.

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti vyústili do otvorenia nového závodu v Poľsku, kde práve štyria zamestnanci, Rómovia z obce Matejovce, školili poľských kolegov pri zavádzaní novej technológie a odovzdávali im svoje know-how. Mnohí zamestnanci spoločnosti sú pozitívny príklad toho, že ak človek dostane úprimnú možnosť rozvíjať sa, pracuje na sebe, tak ho to ženie vpred a neustále si môže zvyšovať svoju kvalifikáciu a s tým zlepšovať kvalitu životných podmienok.

Zuzana Dudová (riaditeľka PASELL SLOVAKIA s.r.o.), Roberto Amitrano (majiteľ PASELL SLOVAKIA s.r.o.), Zuzana Rošková (prokuristka PASELL SLOVAKIA s.r.o.), Poprad_Laureát Roma Spirit 2021 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.