varhaňovce
Varhaňovce

Finalista Roma Spirit 2019, Laureát Roma Spirit 2022

Ročník
2019, 2022
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Varhaňovce
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych obyvateľov.

 

Obec Varhaňovce sa nachádza v okrese Prešov. V obci žije 1500 obyvateľov, 1200 rómskeho pôvodu. Starostkou obce je od roku 2014 Ľubica Pankievičová. Obec bola pod jej vedením zameraná na inkluzívne projekty. V obecnom zastupiteľstve participujú traja rómski poslanci. Víziou obce je zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom rovnakú štartovaciu čiaru, prístup k infraštruktúre, bývaniu, vzdelaniu a zamestnaniu. V obci fungujú všetky pomocné profesie, terénna sociálna práca, komunitní pracovníci, asistenti osvety zdravia či asistenti v škole, škôlke. Miestna občianska poriadková služba (MOPS), ktorá sa osvedčila a pomohla zdvihnúť sebavedomie ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní. Zvýšenú starostlivosť obec venuje aj ochrane životného prostredia a zachovanie svojich prírodných krás.

Varhaňovce sa posunuli vpred aj v oblasti nezamestnanosti, s ktorou mala obec v minulosti problémy. S cieľom zvyšovania zamestnanosti sa snažia dlhodobo spolupracovať s firmami, ktoré výberové konania realizujú priamo v obci a sú tak dostupnejšie. V minulosti tvorili v obci nezamestnaní väčšinu. Aktívnou prácou sa ich počet podarilo znížiť na minimum. Spomínané aktivity obce pomáhajú nielen všetkým jej obyvateľom, ale búrajú predsudky o tom, že Rómovia a Rómky nechcú pracovať.

Obec veľmi trápila situácia s prístupom k pitnej vode. Získanie finančných zdrojov na realizáciu bolo náročné a v roku 2019 sa podarilo vybudovať prívodné potrubie zo susednej obce Šarišské Bohdanovce a dnes je voda distribuovaná až zo Starinej. Obec priebežne vysporiadava pozemky a zapája sa aj do projektu svojpomocnej výstavby. Podarilo sa modernizovať priestory školy; obnovili učebne, jedáleň, kuchyňu, toalety. Rozšírili materskú školu o prístavbu, o ktorej sa v širokom okolí hovorí ako o príkladnej inštitúcii. Založili futbalový klub a aktívne hrávajú súťaž v kategórii U11 a U15. V budúcnosti by radi rozšírili ihrisko a postavili tribúnu, pretože sa im rysujú šikovní športovci a radi by tieto talenty podchytili. Víziou obce je aj téma energetickej bezpečnosti a zapájanie sa do projektov, ktoré využívajú alternatívne formy vykurovania. Varhaňovce organizujú pre všetkých svojich obyvateľov výlety, návštevy divadla, dni obce, dni úcty k starším, deň matiek, vianočnú besiedku, nákupy a rôzne iné aktivity.

Aj napriek tomu, že vo Varhaňovciach žijú Nerómovia aj Rómovia, s rasizmom problém nemajú. „Ja som v obci vyrastala, v škole sme boli dvaja Nerómovia, ostatní boli Rómovia. Nemali sme problém," spomína Ľubica Pankievičová. Farba pleti neurčuje to, aký si človek a práve to pokladá za základný kameň úspechu dobrého spolunažívania v obci.

Ľubica Pankievičová (vtedajšia primátorka obce)_Laureát Roma Spirit 2022 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.