web_Jana Karľová
Jana Karľová

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Osobnosť
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Snina

Nominácia za príkladnú pedagogickú prácu, ktorá prekračuje povinnosti štandardného učiteľa, oddanosť a akčnosť a schopnosť riešiť individuálne potreby detí aj mimo svojej kompetencie.

Jana Karľová sa narodila a žije v meste Snina. Učiteľkou je viac ako tridsať rokov. Posledných trinásť rokov pracovala na Špeciálnej základnej škole (dnes už Spojená škola internátna) v Humennom. Má rada smiech a veselých ľudí okolo seba. Miluje svoju prácu a diskutovanie o hocičom.

Jana Karľová je pani učiteľka, ktorá vie, že pre žiakov musí byť aj ich najlepším priateľom. To vždy dokazuje vo svojej praxi- venuje sa deťom z rómskych osád aj deťom s mentálnym postihnutím. Avšak robí to úplne inak ako väčšina pedagógov, je inovatívna, odvážna, experimentuje, má úžasný zmysel pre humor a deti ju za to milujú. Na vyučovacích hodinách dokáže odhaliť, ktorý zo žiakov sa pre niečo trápi, je smutný či má rodinné problémy. Je podľa nej dôležité najprv deti spoznať, kde a s kým žijú, aké sú ich záujmy, v čom vynikajú. Podporovať ich v tom v čom sú dobrí a na tom stavať, pomáhať tam, kde sú medzery.

Učí deti nielen to, aby vedeli chlieb jesť, ale ho aj piecť, deti naučila párať perie, vyrobiť hlinenú misku, pestovať zeleninu, tkať na krosnách – rada využíva zážitkové vzdelávanie. Je to však len zlomok toho, ako veľmi týmto deťom pomáha. Niet sa čo čudovať, že ju volajú druhou mamou. Počas prvej vlny pandémie COVID -19 roznášala pre svojich žiakov úlohy do rómskej osady Podskalka, ale aj pre deti v osadách v Snine.

Pred 5 rokmi zriadila OZ Gaštanový koník s cieľom skvalitnenia vzdelávania a získavanie materiálu pre deti z rómskych komunít. V roku 2019 sa jej podarilo zriadiť Centrum včasnej intervencie v Snine, kde sa orientujú a vyhľadávajú detičky hlavne z rómskych komunít, ktoré potrebujú ich služby a pomoc. Od septembra 2020 sa rekvalifikuje na lektorovanie a je členom Expertného tímu Komenského inštitútu pre vzdelávanie rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základných školách, tiež sa pripravuje projekt na zriadenie EDU POINTU v Snine.

Pani učiteľka, Jana Karľová je pre deti obrovským prínosom. Vďaka nej sa dostávajú k informáciám a vzdelaniu formou, ktorá im je blízka, ktorú vedia pochopiť rýchlejšie ako cez poučky a memorovanie zložitých textov. Dokáže mladých ľudí, ktorých ostatní odpísali znova podporiť a presvedčiť, že aj oni na to majú.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.